MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH LÀ 510000. Bạn có biết rằng mã Zip Code là một hệ thống mã số được sử dụng để chỉ định vùng đất và các khu vực trong một quốc gia? Mã Zip Code hay còn được gọi là Postal Code, là một yếu tố quan trọng trong việc xác định địa chỉ chuẩn xác, giúp việc gửi thư, bưu phẩm và hình ảnh trở nên thuận tiện hơn.

Dưới đây là danh sách các mã Zip Code của các bưu cục trên toàn tỉnh Quảng Bình:

Danh sách mã Zip Code Quảng Bình

Huyện Quảng Trạch

 • Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch: 514600, Số 357, Đường Quang Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch
 • Bưu cục cấp 3 Chợ Sải: 514670, Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch
 • Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh: 514730, Thôn Hà Văn, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Trạch
 • Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ: 514630, Đường Lý thường kiệt, Phường Quảng Thọ, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Hải: 514650, Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Long: 514640, Thôn Trường Sơn, Phường Quảng Long, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Phúc: 514750, Thôn Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Tân: 514660, Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Thủy: 514690, Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Tiên: 514710, Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch
 • Điểm BĐVHX Quảng Văn: 514790, Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Trạch
 • Hòm thư Công cộng Quảng Lộc: 514681, Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch
 • Hòm thư Công cộng Quảng Minh: 514741, Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Trạch
 • Hòm thư Công cộng Quảng Phong: 514781, Thôn 4, Phường Quảng Phong, Huyện Quảng Trạch
 • Hòm thư Công cộng Quảng Sơn: 514721, Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Huyện Quảng Trạch
 • Hòm thư Công cộng Quảng Thuận: 514761, Thôn Hội, Phường Quảng Thuận, Huyện Quảng Trạch

Huyện Lệ Thuỷ

 • Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy: 513900, Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Chợ Mai: 514410, Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Chợ Chè: 513970, Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm: 514290, Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức: 514120, Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Sen Thủy: 514390, Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Tân Thủy: 514360, Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Thái Thủy: 514328, Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Bưu cục cấp 3 Văn Thủy: 514008, Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ: 514229, Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ: 514249, Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ: 514166, Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ: 514082, Thôn Tân Hòa, Xã Ngân Thủy Bắc, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Lệ Ninh: 513920, Thôn Quyết Tiến, Thị trấn N.T Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ
 • Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ: 514466, Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thuỷ

Huyện Quảng Ninh

 • Bưu cục cấp 2 Quảng Ninh: 513600, Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
 • Bưu cục cấp 3 Cổ Hiền: 513680, Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Đại lý bưu điện Áng Sơn: 513710, Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Bưu cục cấp 3 Dinh: 513770, Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Gia Ninh: 513780, Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Võ Ninh: 513730, Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Vạn Ninh: 513711, Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Xuân Ninh: 513690, Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Tân Ninh: 513760, Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Hàm Ninh: 513700, Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Hải Ninh: 513790, Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX An Ninh: 513750, Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Duy Ninh: 513640, Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Trường Xuân: 513630, Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh: 513812, Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Điểm BĐVHX Trường Sơn: 513623, Thôn Long Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Lương Ninh: 513950, Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Thanh Thạch: 513103, Thôn Thanh Lâm, Xã Thanh Thạch, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Lâm Hoá: 513093, Thôn 2, Xã Lâm Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Sơn Hoá: 513051, Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Mai Hoá: 513020, Thôn Tây Hóa, Xã Mai Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Nam Hoá: 513093, Thôn Hà Nam, Xã Nam Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Cao Quảng: 513050, Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Thạch Hoá: 513104, Thôn Hồng Sơn, Xã Thạch Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Trung Hoá: 513051, Thôn Khai Hóa, Xã Trung Hoá, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Trung Trạch: 513645, Thôn 2, Xã Trung Trạch, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Thượng Trạch: 513348, Thôn Bản Kà Roòng 1, Xã Thượng Trạch, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Đại Trạch: 513311, Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Quảng Ninh
 • Hòm thư Công cộng Đồng Phú: 513081, Đường Nguyễn Du, Phường Đồng Phú, Thị phố Đồng Hới
 • Hòm thư Công cộng Hải Thành: 513101, Tiểu khu 5, Phường Hải Thành, Thị phố Đồng Hới
 • Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa: 513385, Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa, Thị phố Đồng Hới
 • Hòm thư Công cộng Bảo Ninh: 511400, Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thị phố Đồng Hới
 • Hòm thư Công cộng Quang Phú: 511115, Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thị phố Đồng Hới
 • Đại lý bưu điện Phú Hải: 513334, Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thị phố Đồng Hới
 • Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông: 513343, Thôn Diêm Hạ, Phường Đức Ninh Đông, Thị phố Đồng Hới

Huyện Minh Hóa

 • Bưu cục cấp 2 Minh Hóa: 513200, Tiểu Khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Cha Lo: 513330, Thôn Di Luân, Xã Dân Hòa, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Trung Hóa: 513360, Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Hóa Hợp: 513290, Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Minh Hóa: 513410, Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hóa, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Xuân Hóa: 513240, Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Hồng Hóa: 513260, Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Thượng Hóa: 513380, Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Quy Hóa: 513400, Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hóa, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Yên Hóa: 513450, Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Hóa Phúc: 513350, Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Hóa Sơn: 513320, Thôn 6, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Hóa Thanh: 513430, Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Tân Hóa: 513450, Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Bưu cục cấp 3 Trọng Hóa: 513450, Thôn Trọng Hóa, Xã Trọng Hoá, Huyện Minh Hóa
 • Điểm BĐVHX Hóa Tiến: 513318, Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa
 • Hòm thư Công cộng Dân Hóa: 513343, Thôn Y Leng, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hóa

Thị xã Ba Đồn

 • Bưu cục cấp 3 Hải Đình: 511000, Số 08, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thị xã Ba Đồn
 • **

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.