Lãi suất ngân hàng Quốc Dân với khách hàng cá nhân

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã thực hiện thay đổi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân.

Phạm vi lãi suất với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ hiện tại đang dao động từ 4,75% đến 7,25%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng dành cho kỳ hạn 1 – 5 tháng vẫn ổn định ở mức 4,75%/năm trong tháng 8. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Quốc Dân kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm % và hiện đang ở mức sau:

  • Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng: 6,95%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng: 7,05%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng: 7,1%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng: 7,25%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng: 7,15%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 24 tháng và 30 tháng: 7,05%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 36 tháng: 6,95%/năm
  • Lãi suất kỳ hạn 60 tháng: 6,85%/năm

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất không đổi 0,5%/năm cho các kỳ gửi tiền ngắn hạn 1 tuần và 2 tuần.

Hiện tại, ngân hàng đã triển khai các phương thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất tiết kiệm như sau: lĩnh lãi 1 tháng (4,71 – 7,01%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,15 – 6,81%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,21 – 6,83%/năm), lĩnh lãi 12 tháng (6,3 – 6,91%/năm) và lĩnh lãi đầu kỳ (4,89 – 6,52%/năm).

Tin tài trợ
Xem thêm:  Ngân hàng Woori Bank: Đối tác tài chính tin cậy của bạn!

Nguồn: NCB

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Có sự thay đổi trong lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, với biên độ giảm từ 0,7 điểm % đến 0,95 điểm % cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Hiện tại, biểu lãi suất đang dao động từ 4,35% đến 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, tiền gửi từ 1 tháng đến 5 tháng vẫn duy trì mức lãi suất ổn định. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,35%/năm và kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,45%/năm.

Tương tự, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 36 tháng đang niêm yết chung là 6,3%/năm, giảm lần lượt 0,95 điểm % và 0,7 điểm % so với tháng trước.

Các kỳ hạn từ 9 tháng đến 24 tháng hiện đang có lãi suất như sau: 6,5%/năm (kỳ hạn 9, 13, 18 và 24 tháng) và 6,6%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Các mức lãi suất trên giảm từ 0,7 điểm % đến 0,8 điểm %.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Quốc Dân cũng áp dụng nhiều sản phẩm huy động vốn khác bao gồm: lĩnh lãi hàng tháng (4,15 – 6,3%/năm); hàng quý (5,67 – 6,33%/năm), 6 tháng (5,73 – 6,37%/năm), hàng năm (5,84 – 6,26%/năm) và đầu kỳ (3,95 – 6,17%/năm), cũng đã giảm so với trước.

Nếu bạn có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn, bạn sẽ nhận được mức lãi suất khá thấp so với tháng trước là 0,4%/năm.

Xem thêm:  AIA Việt Nam - Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập

Nguồn: NCB

Đánh giá bài viết
Quảng cáo