Lãi gộp và lãi ròng là hai thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người chưa phân biệt được sự khác nhau giữa hai khái niệm này. Để hiểu rõ hơn về chúng, chúng ta sẽ đi vào các tiêu chí về khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của lãi gộp và lãi ròng.

Lãi gộp và lãi ròng là gì?

Lãi gộp

Lãi gộp (Gross Profit hay lợi nhuận gộp) là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và vật tư sản xuất của doanh nghiệp. Nó cũng giúp đánh giá khả năng sinh lời và hoạt động tài chính của một doanh nghiệp. Giá trị lãi gộp phụ thuộc vào các yếu tố như chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí vận chuyển và chi phí nhập kho.

Lãi ròng

Lãi ròng là số tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí hoạt động, thuế và lãi vay trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này giúp đánh giá tình hình tài chính tổng thể của một doanh nghiệp và cho thấy khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Lãi ròng được tính dựa trên chi phí hoạt động, giá gốc sản phẩm và dịch vụ, thuế thu nhập công ty.

Ý nghĩa của lãi gộp và lãi ròng

Lãi gộp và lãi ròng là các chỉ số quan trọng trong đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Về lãi ròng

 • Giúp các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư. Một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lãi ròng bền vững sẽ đảm bảo khả năng thu lợi nhuận cao và tăng giá trị cho cổ đông.
 • Dễ dàng vay nợ hơn với chỉ số lãi ròng cao vì có khả năng hoàn trả khoản vay.
 • Giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình lợi nhuận sau thuế và lên kế hoạch để thu về nhiều doanh thu hơn.

Về lãi gộp

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đánh giá lĩnh vực kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
 • So sánh với các đối thủ cạnh tranh để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Cách tính lãi gộp và lãi ròng

Công thức tính lãi gộp

 • Giá vốn hàng bán: Toàn bộ chi phí sản xuất hoặc mua hàng gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí nhập kho.
 • Doanh thu thuần: Tổng doanh thu sau khi trừ các khoản giảm trừ.
 • Các khoản giảm trừ: Bao gồm thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng trả lại, chiết khấu.

Công thức tính lãi ròng

 • Tổng doanh thu: Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, tài chính và doanh thu khác.
 • Tổng chi phí: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác.
 • Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần làm gì để tăng lãi ròng?

Để tăng lãi ròng nhanh chóng, doanh nghiệp cần tập trung vào chất lượng nhân viên và quy mô kinh doanh. Nâng cao chất lượng và tay nghề của nhân viên giúp sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao và mang lại lợi nhuận cao. Mở rộng thị trường và tăng quy mô sản xuất cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật và có phương án kinh doanh đúng đắn cũng là yếu tố quan trọng để tăng lãi ròng.

Các chỉ số lợi nhuận mà nhà quản trị cần biết

Ngoài lãi gộp và lãi ròng, còn có một số chỉ số lợi nhuận khác cần quan tâm như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng và lợi nhuận hoạt động. Những chỉ số này giúp nhà quản trị có cái nhìn cụ thể về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Với những thông tin trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về lãi gộp và lãi ròng, cách tính và ý nghĩa của chúng. Nếu bạn đang cần tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ ngay với EzCash.vn qua đường dẫn này.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.