Khái niệm về Profit Margin và các cánh tính chính xác

Khái niệm về Profit Margin đã trở thành một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các công ty hiện nay. Biên lợi nhuận là một trong những yếu tố cần được lưu ý để đảm bảo sự phát triển của một doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu thêm về khái niệm này và những cánh tính chính xác liên quan qua bài viết sau đây.

Khái niệm về Profit Margin là gì?

Profit Margin có nghĩa là lợi nhuận. Đây là phần chênh lệnh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ sau đây:

Lợi nhuận = Doanh thu tổng – Tổng chi phí = TR(Q) – TC(Q)

Profit Margin là mục tiêu kinh tế quan trọng nhất và là điều kiện tồn tại cũng như phát triển của một công ty. Nó là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng sản xuất và bán hàng của các doanh nghiệp.

Các phương pháp tính Profit

Có hai phương pháp chính để tính toán lợi nhuận:

  1. Tổng lợi nhuận được tính bằng cách trừ tổng chi phí sản xuất ra khỏi tổng doanh thu từ việc bán sản phẩm.
Lợi nhuận = Doanh thu tổng – Tổng chi phí sản xuất = TR(Q) – TC(Q)
  1. Tổng lợi nhuận cũng có thể được xác định bằng cách nhân lợi nhuận của một đơn vị sản phẩm với số lượng sản phẩm tiêu thụ.
Lợi nhuận = Lợi nhuận đơn vị sản phẩm x Số lượng sản phẩm = (P – ATC) x Q

Ý nghĩa của Profit

Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế quan trọng nhất, góp phần vào sự tồn tại và phát triển của một công ty. Nó là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng sản xuất và bán hàng.

Profit Margin là gì?

Trước khi tìm hiểu về Profit Margin, hãy hiểu rõ về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu là chỉ số thể hiện sức mạnh của doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận là tài sản mà công ty thu được sau một quý hoặc một năm để tái đầu tư và mở rộng. Vậy Profit Margin là gì? Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là biên lợi nhuận. Profit Margin là mức độ chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận. Nắm thông số này trong tay, bạn sẽ nhìn thấy sự phát triển của một tổ chức.

Vậy biên lợi nhuận Profit Margin có những loại nào?

Hiện tại, biên lợi nhuận Profit Margin được chia thành 3 loại chính, đó là: biên lợi nhuận gộp, hệ số biên lợi nhuận công việc và hệ số biên lợi nhuận ròng. Cụ thể:

Biên lợi nhuận gộp – Gross profit margin

Biên lợi nhuận gộp cho thấy lợi nhuận công ty thu được từ việc bán hàng hoặc giá vốn sản xuất. Đây là chỉ số để đánh giá hiệu suất sử dụng nhân công và nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu – Giá vốn hàng bán)/Doanh thu

Biên lợi nhuận hoạt động – Operating profit margin

Biên lợi nhuận hoạt động đánh giá mức độ thành công của công ty trong việc tạo ra thu nhập từ công việc bán hàng. Công thức tính biên lợi nhuận hoạt động như sau:

Biên lợi nhuận hoạt động = EBIT (Lợi nhuận trước thuế)/Doanh thu

Biên lợi nhuận ròng – Net profit margin

Biên lợi nhuận ròng là lợi nhuận toàn bộ từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thuế. Đây là mức độ tổng hợp thể hiện hiệu quả quản lý của một doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế/Doanh thu

Chọn lựa biên lợi nhuận ròng bao nhiêu là đủ?

Mỗi ngành kinh doanh có đặc thù và cơ cấu vốn khác nhau. Vì vậy, để đánh giá xem biên lợi nhuận ròng của một tổ chức có tốt hay không, cần phải so sánh với các đối thủ trong ngành. Hãy linh hoạt sử dụng chỉ số này và đặt doanh nghiệp của bạn trong bối cảnh cụ thể.

Bài viết đã cung cấp thông tin về khái niệm về Profit Margin và các cánh tính chính xác. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Hãy tham khảo các nguồn tài liệu liên quan để biết thêm chi tiết.

Mỹ Phượng – Tổng hợp & chỉnh sửa

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.