Blog

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay: Cách tính và ý nghĩa trong giao dịch tài chính

Vay tiền không cần giấy tờ đã trở thành một phương thức tài chính phổ biến để đáp ứng nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, để lựa chọn khoản vay có mức lãi suất ổn định và phù hợp, người vay cần biết cách tính hệ số khả năng thanh toán lãi suất là gì. Hãy cùng tìm hiểu công thức này để bạn có kế hoạch vay tiền hợp lý.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay, còn được gọi là Interest Coverage Ratio, là chỉ số đo khả năng trả lãi nợ vay của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Chỉ số này cho thấy khả năng tài chính của doanh nghiệp để lên kế hoạch chi trả các khoản nợ vốn liên quan đến hoạt động kinh doanh. Với thông tin này, vay tiền nhanh không cần giấy tờ sẽ trở nên thuận lợi và chính xác hơn vì bạn có thể biết chính xác tỷ lệ khả năng thanh toán của mình là bao nhiêu.

Cách tính khả năng thanh toán lãi vay chi tiết

Công thức chính xác và nhanh nhất để tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay như sau:

Hệ số khả năng thanh toán lãi nợ vay = (Lợi nhuận trước thuế + Lãi nợ vay) / Lãi nợ vay

Lãi vay, lợi nhuận trước thuế và lãi nợ vay tiền không cần giấy tờ được tính trong năm cuối cùng hoặc tổng cộng 4 quý gần nhất. Biết tỷ lệ khả năng lãi suất của một doanh nghiệp là rất quan trọng, vì nó cho thấy khả năng thanh toán lãi vay. Khả năng thanh toán nợ nần của doanh nghiệp càng lớn nếu khả năng thanh toán lãi suất vay càng cao.

Ví dụ:
Doanh nghiệp A có lợi nhuận trước thuế và lãi nợ vay là 80 tỷ VNĐ, và lãi nợ vay hàng năm là 30 tỷ VNĐ. Dựa vào công thức tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay, ta có:
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = 80 tỷ VNĐ / 30 tỷ VNĐ = 2.67 VNĐ

Từ kết quả trên, chúng ta có thể thấy:

 • Thu nhập của doanh nghiệp cao gấp 2.7 lần chi phí trả lãi
 • Dấu hiệu tích cực về khả năng thanh toán lãi vay
 • Doanh nghiệp A có hoạt động kinh doanh rất tốt và đủ khả năng chi trả các khoản nợ

Ý nghĩa của hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là một công cụ để đánh giá khả năng thanh toán nợ của một doanh nghiệp. Đây là chỉ số quan trọng để nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng, và các bên liên quan đưa ra quyết định đầu tư hoặc cho vay phù hợp.

Hệ số này càng lớn thì tình hình kinh doanh của doanh nghiệp càng tích cực, cho thấy khả năng thanh toán nợ trong tương lai. Ngược lại, hệ số càng thấp thì doanh nghiệp có khả năng trả nợ kém.

Các chuyên gia kinh tế thường chọn mức 2 để đánh giá khả năng trả nợ lãi vay của một doanh nghiệp:

 • Tỷ lệ > 2: Dấu hiệu tích cực, khả năng trả hết nợ cao
 • Tỷ lệ < 2: Cảnh báo doanh nghiệp đang gặp vấn đề tài chính

Ngoài ra, hệ số này còn giúp doanh nghiệp phân tích tình hình tài chính của mình khi so sánh với các năm trước đó, để biết liệu công ty đang có xu hướng phát triển hay giảm sút.

Tiêu chí đánh giá hệ số thanh toán của doanh nghiệp

Để đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp, cần xem qua 6 tiêu chí sau:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Chỉ số này đánh giá khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp, và được tính như sau:
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / Nợ phải trả

 • Hệ số > 2: Dấu hiệu khả năng thanh toán tốt nhưng khả năng sử dụng vốn không hiệu quả cao. Doanh nghiệp khó có thể phát triển.
 • 1 ≤ Hệ số < 2: Doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng các khoản nợ
 • 0 ≤ Hệ số < 1: Khả năng thanh toán doanh nghiệp thấp, có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong thời gian ngắn, được tính như sau:
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

 • Hệ số thấp, đặc biệt < 1: Thể hiện khả năng trả nợ yếu, điểm báo trước về những khó khăn tiềm ẩn về tài chính.
 • Hệ số cao, > 1: Doanh nghiệp sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số này đánh giá khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp, được tính như sau:
Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

 • Hệ số < 0.5: Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay khẩn cấp
 • 0.5 < Hệ số < 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt

Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Hệ số này đánh giá tình hình thanh toán của doanh nghiệp bằng tiền mặt và các khoản tương đương, được tính như sau:
Hệ số khả năng thanh toán tức thời = (Tiền + các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

 • Khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, và tiền chuyển khoản.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số này phản ánh khả năng hoàn tất tiền lãi vay của doanh nghiệp và sự tín nhiệm khi vay vốn, được tính như sau:
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Lãi vay phải trả trong kỳ

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn

Hệ số này đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp bằng tiền, được tính như sau:
Hệ số khả năng chi trả bằng tiền = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Nợ ngắn hạn bình quân

Một vài lưu ý khi đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng,… để đưa ra quyết định đầu tư hoặc cho vay mượn phù hợp.

Đối với ngân hàng, chủ đầu tư: Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong từng thời điểm quan trọng, rồi đưa ra quyết định đầu tư.

Đối với doanh nghiệp: So sánh khả năng thanh toán lãi vay nóng không giấy tờ theo từng giai đoạn để đưa ra hạn mức thích hợp với khả năng tài chính hiện tại.

Kết luận
Dựa vào hệ số khả năng thanh toán lãi vay, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng chi trả các khoản nợ dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, các chỉ số này chỉ phản ánh phần khách quan và chưa đủ để đánh giá toàn bộ tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Hãy cẩn thận vì các hệ số này không đề cập đến các khoản thanh toán cố định.

Related Articles

Back to top button