Tiền Điện Tử

Chức năng nộp thuế trên hệ thống EzCash.vn

EzCash.vn là một dịch vụ tài chính trực tuyến đáng tin cậy và tiện lợi. Trong những năm gần đây, hệ thống nộp thuế trực tuyến đã trở thành một phương thức phổ biến để thực hiện nhiệm vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Hệ thống nộp thuế trên EzCash.vn, mang tên “thuedientu.gdt.gov.vn” và “nopthue.gdt.gov.vn”, đem đến cho người nộp thuế những trải nghiệm dễ dàng và hiệu quả.

Giới thiệu chức năng nộp thuế trên EzCash.vn

EzCash.vn cung cấp chức năng “lập và gửi Giấy nộp tiền (GNT) nộp thuế” trực tuyến thông qua hệ thống eTax. Điều này cho phép người nộp thuế lập và gửi GNT hoặc GNT nộp thay một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hơn nữa, hệ thống còn hỗ trợ chức năng “Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT)” để người nộp thuế có thể phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quá trình nộp thuế.

Lập giấy nộp tiền trên hệ thống EzCash.vn

Bước 1: Truy cập menu “Nộp thuế”

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, người nộp thuế chọn menu “Nộp thuế” trên giao diện của EzCash.vn.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền

 • Tên người nộp thuế: Hệ thống sẽ tự động hiển thị tên người nộp thuế dựa trên thông tin tài khoản đang đăng nhập.
 • Mã số thuế: Hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập.
 • Địa chỉ: Hệ thống sẽ tự động hiển thị địa chỉ dựa trên thông tin tài khoản đăng nhập.
 • Đề nghị NH: Người nộp thuế phải chọn một ngân hàng cụ thể từ danh sách ngân hàng đã đăng ký.
 • Trích tài khoản số: Người nộp thuế có thể chọn một tài khoản cụ thể từ danh sách đã liên kết với ngân hàng.
 • Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại theo danh sách các tỉnh, thành phố trên cả nước.
 • Cơ quan quản lý thu: Hiển thị danh sách cơ quan thuế quản lý và mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Cho phép chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
 • Quận/Huyện và Phường/Xã: Cho phép chọn trong danh mục các quận, huyện và phường, xã thuộc cơ quan thuế đã chọn.
 • Chuyển cho KBNN: Cho phép chọn các kho bạc nhà nước cơ quan thuế đã chọn.
 • Nộp vào NSNN: Cho phép chọn tài khoản nộp vào NSNN hoặc Thu hồi hoàn.
 • Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.

Bước 3: Hoàn thành việc lập giấy nộp tiền

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người nộp thuế nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất quá trình lập giấy nộp tiền. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào và hiển thị chi tiết giấy nộp tiền để xem lại và kiểm tra thông tin đã đúng hay chưa.

Bước 4: Trình ký và nộp giấy nộp tiền

Người nộp thuế nhấn nút “Trình ký” để gửi giấy nộp tiền đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ. Sau đó, nhấn nút “Ký và nộp” để ký và nộp giấy nộp tiền. Hệ thống yêu cầu nhập mã PIN để xác nhận quá trình ký điện tử, sau đó thông báo ký điện tử thành công và gửi giấy nộp tiền tới cơ quan thuế.

Lập giấy nộp tiền nộp thay

Bước 1: Chọn menu “Lập Giấy Nộp Tiền”, sau đó chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”

Người nộp thuế chọn menu “Lập Giấy Nộp Tiền” trên giao diện và tiếp theo chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay

 • Thông tin người nộp thay: Đây là thông tin của người thực hiện đăng nhập và là người nộp thay cho mã số thuế khác.
 • Mã số thuế nộp thay: Hiển thị mặc định của mã số thuế đã đăng nhập vào hệ thống eTax.
 • Tên người nộp thay: Hiển thị mặc định của tên người nộp thuế đã đăng nhập vào hệ thống eTax.
 • Địa chỉ nộp thay: Hiển thị mặc định của địa chỉ đã đăng nhập vào hệ thống eTax.
 • Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Trích TK số: Hiển thị tài khoản ngân hàng tương ứng với ngân hàng đã chọn.
 • Thông tin người thụ hưởng: Đây là thông tin của người nộp NSNN và được nộp thay bởi người đăng nhập.
 • Mã số thuế: Nhập mã số thuế của người thụ hưởng.
 • Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế dựa trên mã số thuế của người thụ hưởng.
 • Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị địa chỉ dựa trên mã số thuế của người thụ hưởng.
 • Tỉnh/TP: Hệ thống hiển thị Tỉnh/TP theo cơ quan quản lý thu của người thụ hưởng.
 • Cơ quan quản lý thu: Hệ thống tự động hiển thị cơ quan thuế quản lý của người thụ hưởng.
 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Cho phép chọn đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
 • Quận/Huyện: Hệ thống hiển thị danh mục quận, huyện thuộc Tỉnh của cơ quan quản lý thu của người thụ hưởng.
 • Phường/Xã: Hệ thống hiển thị danh mục phường, xã thuộc huyện đã chọn.
 • Chuyển cho KBNN: Hệ thống hiển thị danh mục KBNN thuộc tỉnh của cơ quan quản lý thu của người thụ hưởng.
 • Ghi thu vào NSNN: Cho phép chọn tài khoản ghi thu vào NSNN hoặc Thu hồi hoàn.
 • Mã NDKT: Nhập/Chọn mã nội dung kinh tế cho khoản nộp NSNN.
 • Nội dung các khoản nộp NSNN: Hiển thị tên nội dung khoản nộp tương ứng với Mã NDKT đã nhập.
 • Mã chương: Hiển thị mã chương tương ứng của người thụ hưởng, mã chương có thể sửa được cho một số khoản nộp đặc biệt.
 • Kỳ thuế: Người nộp thuế nhập kỳ thuế không được lớn hơn kỳ hiện tại, và hệ thống tự động định dạng theo mm/yyyy.
 • Ghi chú: Nhập nội dung ghi chú tương ứng với từng khoản nộp.

Phê duyệt giấy nộp tiền

Người nộp thuế (người giữ chữ ký số) có quyền phê duyệt giấy nộp tiền.

Bước 1: Người nộp thuế chọn menu “Nộp thuế” trên giao diện của EzCash.vn, sau đó chọn “Phê duyệt giấy nộp tiền”.

Bước 2: Chọn giấy nộp tiền cần phê duyệt và nhấn “Hiển thị”. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết giấy nộp tiền cho người nộp thuế xem lại và kiểm tra thông tin trước khi phê duyệt. Người nộp thuế có thể in chi tiết GNT hoặc quay lại danh sách giấy nộp tiền đã trình ký.

Bước 3: Nhấn nút “Ký và nộp” để người nộp thuế ký duyệt chứng từ. Hệ thống yêu cầu nhập mã PIN để xác nhận quá trình ký điện tử, sau đó thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới cơ quan thuế.

Tra cứu giấy nộp tiền

Người nộp thuế có thể tra cứu danh sách các GNT đã lập trên hệ thống.

Bước 1: Người nộp thuế chọn menu “Nộp thuế” trên giao diện của EzCash.vn, sau đó chọn “Tra cứu giấy nộp tiền”.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu giấy nộp tiền như mã giao dịch, mã số thuế người nộp, số giấy nộp tiền, ngày lập GNT, ngày gửi GNT và trạng thái. Sau đó nhấn “Tra cứu”.

Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu dựa trên điều kiện đã nhập. Người nộp thuế có thể xem chi tiết, tải về, in GNT hoặc xóa GNT.

Tra cứu thông báo

Người nộp thuế có thể tra cứu các thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản.

Bước 1: Người nộp thuế chọn menu “Nộp thuế” trên giao diện của EzCash.vn, sau đó chọn “Tra cứu thông báo”.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo như mã giao dịch, cơ quan thông báo, loại thông báo, ngày thông báo từ ngày và đến ngày. Sau đó nhấn “Tra cứu”.

Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu dựa trên điều kiện đã nhập. Người nộp thuế có thể xem chi tiết, in thông báo, tải về thông báo hoặc quay lại danh sách.

Hãy truy cập EzCash.vn ngay để trải nghiệm và sử dụng các chức năng nộp thuế tiện lợi trên hệ thống.

Related Articles

Back to top button