Thẻ Tín Dụng

Tin Mới, Thông Báo và Lịch Nghỉ Lễ

Chào mừng bạn đến với EzCash.vn! Chúng tôi có một thông báo quan trọng muốn chia sẻ với bạn về giao dịch chuyển khoản từ ngân hàng khác để thanh toán cho Thẻ Tín Dụng của bạn tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi là “Thẻ”).

Thông tin quan trọng cho giao dịch chuyển khoản

Theo quy định hiện hành, lệnh chuyển tiền cần thể hiện đầy đủ thông tin ngân hàng thụ hưởng, số tài khoản và tên người nhận. Khi bạn chuyển khoản từ ngân hàng khác đến số Thẻ, hãy lưu ý những điều sau đây:

1. Phương thức chuyển khoản bình thường

Hãy chọn phương thức chuyển khoản bình thường khi bạn chuyển khoản trực tiếp đến số Thẻ của bạn. Không chọn phương thức Chuyển khoản nhanh NAPAS 247.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin

Hãy cung cấp đúng các thông tin sau trên lệnh chuyển tiền:

  • Tài khoản thụ hưởng: 16 chữ số trên Thẻ của bạn
  • Tên tài khoản thụ hưởng: Họ tên chủ thẻ
  • Tên ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam
  • Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng: 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số tiền thanh toán: Số tiền bạn muốn thanh toán cho Thẻ
  • Nội dung: Nội dung bạn muốn yêu cầu (Ví dụ: Thanh toán thẻ tín dụng…)

Giao dịch chuyển khoản với thông tin không đúng hoặc không đầy đủ sẽ bị từ chối và có thể dẫn đến phí, lãi suất áp dụng và/hoặc ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng khi Thẻ không được thanh toán đúng hạn.

Lưu ý quan trọng

(i) Cách gửi yêu cầu cho lệnh chuyển khoản bình thường có thể khác nhau tùy theo Ngân Hàng Chuyển mà bạn đang sử dụng. Phí áp dụng cho giao dịch chuyển khoản này, nếu có, sẽ được quy định bởi Ngân Hàng Chuyển, không phải ngân hàng thụ hưởng. Vui lòng liên hệ Ngân Hàng Chuyển của bạn để biết thêm chi tiết.

(ii) Hãy chuyển khoản trước ngày đến hạn thanh toán ít nhất 02 (hai) ngày làm việc để đảm bảo việc thanh toán được ghi nhận thành công vào Thẻ của bạn.

(iii) Nếu bạn có tài khoản tại HSBC, bạn có thể đăng ký dịch vụ ghi nợ tự động để thanh toán cho Thẻ của bạn. Vui lòng tham khảo chi tiết trong đường dẫn sau và chuyển tiền đến tài khoản thanh toán đã đăng ký này bằng phương thức Chuyển khoản nhanh NAPAS 247 hoặc chuyển khoản bình thường.

Ngoài cách chuyển khoản từ ngân hàng khác đến trực tiếp số Thẻ, bạn cũng có thể thanh toán qua những cách thức tiện lợi khác. Hãy tham khảo chi tiết tại: Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng HSBC – HSBC VN.

Cảm ơn bạn đã đọc thông báo này!

Trân trọng,

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam

Related Articles

Back to top button