Khoản vay không tính lãi hoặc lãi suất 0% bị ấn định thuế
Khoản vay không tính lãi hoặc lãi suất 0% bị ấn định thuế

Hợp đồng cho vay với lãi suất 0% có thể đối mặt với việc áp đặt thuế khi giao dịch không phù hợp với mức lãi suất trên thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về rủi ro và quy định thuế liên quan đến những khoản vay như vậy.

Image

Trường hợp cơ quan thuế không trực tiếp truy thu được thuế từ bên có nghĩa vụ, khả năng cao họ sẽ truy thu trực tiếp từ bên còn lại như sau.

Rủi ro

  • Công ty vay tổ chức, cá nhân nước ngoài
  • Công ty vay công ty trong nước
  • Công ty vay cá nhân

Với bên cho vay: Ấn định doanh thu từ lãi vay

  • Truy thu thuế nhà thầu từ lãi vay
  • Truy thu thuế TNDN từ doanh thu tài chính
  • Truy thu thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn

Với bên đi vay: Chi phí lãi vay

Theo quyết định của cơ quan thuế, các chi phí lãi vay sẽ không được coi là chi phí trừ do không có thỏa thuận và hồ sơ liên quan hợp lệ.

Vay mượn tiền giám đốc có phải là giao dịch liên kết không?

Mức lãi suất ấn định với khoản vay

Theo Công văn số 3231/TCT-CS ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Tổng Cục Thuế, các khoản vay không tính lãi suất sẽ phải đối mặt với việc áp đặt thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Với thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh đã cho Công ty TNHH DT Ý Yên vay tiền không tính lãi suất từ năm 2017 đến năm 2018. Do đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường, khoản vay này sẽ thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế áp đặt theo quy định tại điều e, khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006QH11.

  • Với thuế nhà thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định sẽ xử lý theo quy định của pháp luật dựa trên các quy định và hướng dẫn trong tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Công văn số 299/TCT-CS cho phép Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn – Kymdan điều chỉnh tỷ lệ lãi suất của khoản cho vay khi cho Công ty Kymdan Australia vay tiền không tính lãi suất. Điều này được thực hiện theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 117/2005/TT-BTC và Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

Tuy nhiên, trong trường hợp bên đi vay và bên cho vay chịu cùng mức thuế suất và có hồ sơ hợp lệ, có thể xem xét không áp đặt thuế. Doanh nghiệp có thể tham khảo công văn số 3677/TCT-CS ngày 29 tháng 8 năm 2014 để biết thêm thông tin.

Cục thuế sẽ kiểm tra cụ thể tình hình thực tế của các công ty con. Nếu không có sự gian lận lách thuế và giữa các công ty có cùng mức thuế suất và hồ sơ hợp lệ, công ty mẹ có thể không áp đặt lãi vay để tính thuế đối với công ty con.

Image

Căn cứ pháp lý

Theo Luật quản lý thuế, nếu vi phạm pháp luật về thuế như “mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”, thuế sẽ được áp đặt cho người nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Doanh nghiệp có được cho vay lẫn nhau không?

Biên soạn: Lê Thị Minh Ngoan – Tư vấn viên

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.