Trong quá trình lập hóa đơn điện tử, việc viết sai số tiền là khá phổ biến. Vậy khi xảy ra tình huống này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử bị viết sai số tiền.

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền

Trước tiên, chúng ta cần tham khảo những văn bản pháp luật liên quan để biết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền. Dưới đây là một số văn bản quan trọng:

  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 68/2019/TT-BTC
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền

2.1 Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Tình huống 1: Hóa đơn điện tử lập bị sai số tiền nhưng chưa gửi cho người mua

Theo quy định tại điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong trường hợp này, chúng ta cần thực hiện như sau:

Bước 1: Người bán thông báo sai sót với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA của nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập sai trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”). Sau đó, ký số và gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới. Cuối cùng, gửi hóa đơn điện tử mới cho người mua.

Tình huống 2: Hóa đơn điện tử lập bị sai số tiền và đã gửi cho người mua

Trường hợp này có hai cách xử lý như sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Phải tuân thủ quy định tại điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Sau đó, người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Bước 2: Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Bước 3: Gửi hóa đơn điều chỉnh và biên bản ghi nhận sai sót cho người mua để phục vụ giải trình về sau.

Cách 2: Lập hóa đơn thay thế

Tuân thủ quy định tại điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Trong đó, nêu đề nghị lập hóa đơn thay thế.

Bước 2: Người bán hủy hóa đơn đã lập trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Bước 3: Lập hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua và biên bản ghi nhận sai sót để giải trình về sau.

2.2 Đối với hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế bị sai số tiền

Cũng tương tự như trường hợp trên, chúng ta có hai cách xử lý:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Hóa đơn điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Bước 3: Gửi hóa đơn điều chỉnh và biên bản ghi nhận sai sót cho người mua để phục vụ giải trình về sau.

Cách 2: Lập hóa đơn thay thế

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Trong đó, nêu đề nghị lập hóa đơn thay thế.

Bước 2: Người bán hủy hóa đơn đã lập trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Bước 3: Lập hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua và biên bản ghi nhận sai sót để giải trình về sau.

Hy vọng rằng, với bài viết rất chi tiết này, bạn đã biết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền (sai số lượng hàng, hoặc sai đơn giá, hoặc sai thuế suất, hoặc sai đơn vị tính). Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể ghé thăm website EzCash.vn.

Lưu ý: Bài viết này được viết bởi EzCash.vn và không được sao chép hoặc sử dụng trên các trang web khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.