Hệ số vòng quay các khoản phải thu là gì?

Một trong những mối quan tâm của các doanh nghiệp là làm thế nào để tăng nguồn thu, đặc biệt là khoản phải thu khách hàng. Làm thế nào bạn có thể tối ưu hóa khoản thu đó? Hãy cùng EzCash.vn điểm qua vòng quay khoản phải thu của một doanh nghiệp là gì và cách tính nó như thế nào nhé.

Hệ số vòng quay khoản phải thu là bao nhiêu?

Hệ số vòng quay khoản phải thu là một phép tính trong kế toán, chu trình này giúp kiểm tra hiệu quả của công ty trong việc thu khoản phải thu kể cả nợ khách hàng.

Hệ số vòng quay khoản phải thu là gì?

Hệ số khoản phải thu cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc cấp tín dụng cho khách hàng và khả năng thu khoản nợ ngắn hạn của công ty.

Công thức tính vòng quay khoản phải thu

Tính hệ số vòng quay khoản phải thu theo công thức sau:

Hệ số vòng quay khoản phải thu = Doanh thu bán chịu ròng / Trung bình khoản phải thu.

Với:

  • Doanh số tín dụng thuần là tổng doanh số tín dụng trong kỳ trừ đi doanh số tín dụng khách hàng/doanh nghiệp đã thanh toán.
  • Khoản phải thu bình quân là số bình quân của khoản phải thu đầu kỳ và khoản phải thu cuối kỳ.

Việc bạn nắm được công thức tính vòng quay khoản phải thu giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc quản lý kinh doanh. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Ý nghĩa của hệ số vòng quay khoản phải thu?

Như đã đề cập, hệ số vòng quay khoản phải thu được sử dụng để đo lường khả năng thu hồi khoản phải thu của một công ty kinh doanh, hoặc hiệu quả tín dụng hiện tại của công ty đó. Hệ số khoản phải thu được tính theo năm, quý, tháng tùy theo quy định của từng doanh nghiệp.

Việc so sánh giữa tỷ số doanh thu kỳ này với kỳ trước thấp hơn hoặc cao hơn sẽ được phân tích theo các ý nghĩa khác nhau. Như sau:

Hệ số vòng quay khoản phải thu tăng

Hệ số vòng quay khoản phải thu cao hơn theo tháng/quý/năm: khoản nợ phải thu được thu hồi hiệu quả. Từ đó, dòng tiền của công ty/doanh nghiệp cũng được cải thiện, có thể đánh giá chung là tình trạng tài chính khả quan cho doanh nghiệp/công ty đó.

Ý nghĩa của vòng quay các khoản phải thu

Nếu hệ số này quá cao có nghĩa là chính sách tín dụng của công ty rất thận trọng trong việc cấp tín dụng. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro tín dụng xấu.

Tuy nhiên, quá thận trọng trong việc cấp tín dụng có thể khiến khách hàng khó chịu và không hài lòng; và chắc chắn sẽ bỏ lỡ một số khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, các công ty, doanh nghiệp cần thay đổi chính sách mềm mỏng hơn, quan tâm hơn đến trải nghiệm và hành vi của khách hàng.

Vòng quay khoản phải thu giảm

Hệ số vòng quay khoản phải thu giảm dần theo chu kỳ tháng/quý/năm cho thấy công ty có quá trình thu hồi tín dụng không tốt từ các giao dịch hoặc khoản nợ liên quan. Điều này cho thấy chính sách tín dụng của doanh nghiệp không tốt hoặc khách hàng không có khả năng trả nợ.

Với việc vòng quay khoản phải thu giảm, doanh nghiệp nên thay đổi chính sách tín dụng. Thận trọng trong việc cấp tín dụng và thay đổi thời gian thu hồi tín dụng để kích thích tăng hệ số vòng quay khoản phải thu.

Vòng quay khoản phải thu bao nhiêu là tốt?

Trên thực tế, mỗi thương mại phải có một quy định khác nhau về hệ số luân chuyển. Do đó, không thể xác định chính xác hệ số. Theo đó, để đánh giá hiệu quả của công tác quản lý trong thu hồi các khoản phải thu và khoản nợ của khách hàng cần so sánh số ngày thu tiền bình quân với số ngày thanh toán khoản phải thu mà doanh nghiệp đó quy định.

Vòng quay khoản phải thu giúp bạn đo lường hiệu quả của một công ty/doanh nghiệp trong việc thu khoản phải thu. Từ hệ số vòng quay đó, doanh nghiệp sẽ có những chính sách thu hồi tín dụng phù hợp để duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp đó.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây của EzCash đã giúp bạn trang bị thêm cho mình những kiến ​​thức tài chính cá nhân, từ đó có những chính sách điều hành tốt cho công ty/doanh nghiệp của mình.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.