Một trong những vấn đề khó khăn nhất mà các chủ doanh nghiệp thường gặp phải là quản lý dòng tiền. Cụ thể là, liệu tôi có đủ tiền mặt để thanh toán cho các nhà cung cấp trong thời điểm cần thiết không? Và nếu không, tôi có thể thanh lý tài sản để giảm bớt rủi ro không? Tỷ số thanh toán hiện hành là công cụ giúp các chủ doanh nghiệp trả lời những câu hỏi này, hy vọng trước khi gặp khó khăn về dòng tiền.

1. Tỷ số thanh toán hiện hành là gì?

Tỷ số thanh toán hiện hành, còn được gọi là tỷ số vốn lưu động, là một chỉ số được sử dụng để đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty trong vòng một năm. Tỷ số này cho biết mức độ mà một công ty có thể sử dụng tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

Tỷ số thanh toán hiện hành đơn giản chỉ là tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn. Một tỷ lệ cao hơn cho thấy mức độ thanh khoản cao hơn.

Khi tính toán tỷ số thanh toán hiện hành của một công ty, số liệu kết quả sẽ xác định liệu công ty đó có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Một tỷ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 cho thấy công ty không có đủ vốn để trang trải các khoản nợ ngắn hạn do tỷ lệ nợ phải trả lớn hơn giá trị tài sản lưu động của công ty.

Trái lại, một tỷ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 cho thấy công ty có khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn mà không cần lo ngại về độ thanh khoản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tỷ số thanh toán hiện hành quá cao, ví dụ trên 3, có thể cho thấy công ty không quản lý quỹ vốn hiệu quả.

Tỷ số thanh toán hiện hành là một chỉ số giúp xác định xem một công ty có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Tuy nhiên, vì tỷ số này thay đổi theo thời gian, nên nó không phải là yếu tố xác định tốt nhất cho việc đánh giá xem công ty nào là một khoản đầu tư tốt. Điều này do một công ty đang gặp khó khăn hiện tại có thể đang hướng tới một tỷ lệ thanh toán hiện hành tốt và ngược lại.

2. Cách tính tỷ số thanh toán hiện hành:

Tỷ số thanh toán hiện hành thường được gọi là tỷ số vốn lưu động, vì vậy hãy bắt đầu bằng việc hiểu ý nghĩa của vốn lưu động.

Vốn lưu động là tổng số tiền mà một công ty có sẵn để sử dụng cho các hoạt động hàng ngày và được tính bằng cách trừ các khoản nợ ngắn hạn từ tài sản lưu động. Một cách khác, tỷ lệ vốn lưu động cho thấy mức độ tài sản lưu động và nợ ngắn hạn của công ty theo tỷ lệ nào đó.

Chìa khóa để hiểu tỷ số thanh toán hiện hành là bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính chính mà doanh nghiệp của bạn sẽ phải lập. Nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Mặc dù bảng cân đối kế toán không cho thấy hiệu quả hoạt động theo thời gian, nó cung cấp một ảnh chụp nhanh về những gì công ty sở hữu và nợ. Đó là lý do tại sao có nhiều chỉ số tài chính hữu ích có thể được tính toán, bao gồm cả tỷ số thanh toán hiện hành.

Để tính tỷ số thanh toán hiện hành, bạn cần xem xét bảng cân đối kế toán của mình và sử dụng công thức sau:

Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Tài sản lưu động: Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt, chứng khoán, hàng tồn kho và các khoản phải thu và chi phí trả trước. Đây là các tài sản mà công ty dự kiến sẽ sử dụng hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Nợ ngắn hạn: Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà công ty phải trả trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Đây có thể bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, chi phí phải trả, thuế còn nợ và các khoản phải trả khác.

Chia tổng tài sản lưu động cho tổng nợ ngắn hạn, bạn sẽ biết được tài sản lưu động có thể trang trải được bao nhiêu khoản nợ ngắn hạn. Nếu kết quả lớn hơn một, đó là một tín hiệu cho thấy bạn có khả năng trả nợ hiện tại. Bất kỳ con số nào thấp hơn một có thể đáng quan ngại.

3. Một tỷ số thanh toán hiện hành tốt như thế nào?

Theo nguyên tắc chung, các doanh nghiệp nên hướng tới một tỷ số thanh toán hiện hành cao hơn một. Điều này cho thấy công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Tuy nhiên, khi bạn tích lũy nhiều tài sản lưu động (và tỷ số thanh toán hiện hành của bạn tăng cao), bạn cũng có thể muốn xem xét tái đầu tư một phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn cao là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang đến, vì vậy đây có thể là thời điểm để bạn xem xét các lựa chọn để phát triển.

Cuối cùng, xem một tỷ số thanh toán hiện hành “tốt” là một khái niệm tương đối và phụ thuộc vào doanh nghiệp và ngành nghề mà bạn hoạt động. Quan trọng nhất là bạn phải theo dõi tỷ số này thường xuyên để đảm bảo nó nằm trong phạm vi mong muốn của bạn.

Vì tỷ số thanh toán hiện hành phụ thuộc vào báo cáo tài chính của bạn và phải được tính toán chính xác, tần suất kiểm tra nên là mỗi tháng một lần. Nếu hiện tại bạn chỉ xem báo cáo tài chính mỗi năm, hãy xem xét tăng tần suất kiểm tra lên hàng quý, tuy nhiên tốt nhất là mỗi tháng một lần. Điều này giúp bạn chú ý đến các thay đổi về tỷ số thanh toán hiện hành và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để duy trì nó ở mức hợp lý.

4. Các tỷ số tài chính khác cần xem xét:

Có một số tỷ số tài chính khác có thể được tính toán từ bảng cân đối kế toán, nhiều tỷ số cũng hữu ích trong việc đánh giá tình trạng kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số tỷ số phổ biến nhất.

  • Tỷ số thanh toán nhanh: Hệ số thanh toán nhanh, còn được gọi là “tỷ số thử nghiệm axit”, tương tự như tỷ số thanh toán hiện hành. Sự khác biệt chính là tỷ số thanh toán nhanh không tính đến hàng tồn kho. Hệ số thanh toán nhanh tập trung vào các tài sản có thể thanh lý nhanh chóng. Vì bạn không thể dự đoán khi nào bạn sẽ bán hàng tồn kho, nên hệ số này không tính đến nó.

  • Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu: Tỷ số này chia tổng nợ phải trả cho tổng vốn chủ sở hữu của công ty. Mục tiêu của tỷ số này là giúp doanh nghiệp hiểu được mức độ nợ so với sở hữu của mình. Đây là một chỉ số hữu ích để đánh giá trách nhiệm pháp lý của một công ty.

  • Tỷ lệ Nợ trên Tài sản: Tỷ lệ này chia nợ (bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn) cho tổng tài sản, cho thấy mức độ mà tài sản của một công ty được tài trợ bằng nợ.

5. Tỷ số thanh toán hiện hành so với tỷ số thanh toán nhanh:

Hệ số thanh toán hiện hành giống như một biện pháp thanh khoản khác được gọi là hệ số thanh toán nhanh. Cả hai đều đánh giá khả năng của một công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại nếu chúng đến hạn, mặc dù với khung thời gian khác nhau.

Hệ số thanh toán hiện hành đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty dựa trên tài sản lưu động. Hệ số thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán của một công ty chỉ dựa trên các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai hệ số thanh khoản là hệ số thanh toán nhanh không tính đến hàng tồn kho trong tính toán của nó, không giống như hệ số thanh toán hiện hành.

Tỷ số thanh toán hiện hành đánh giá khả năng của một công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại của nó, thường đến hạn trong vòng một năm. Số liệu này đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể của một công ty bằng cách chia tài sản lưu động của công ty cho nợ ngắn hạn.

Tỷ số hiện tại từ 1,5 đến 3 thường được coi là tốt. Tuy nhiên, khi đánh giá tính thanh khoản của một công ty, tỷ số thanh toán hiện hành không thể là yếu tố duy nhất để xác định liệu đó có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Do đó, quan trọng là phải xem xét các tỷ số tài chính khác trong phân tích của bạn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.