Hình ảnh

Bạn đang tìm cách nộp tiền vào ngân sách nhà nước một cách chính xác và nhanh chóng? Bạn đến đúng nơi rồi đấy! Với Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS), việc nộp tiền đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn điền Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Mẫu số: C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển Khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):………………

Chọn hình thức nộp tiền và loại tiền

Người nộp thuế: …Ghi tên công ty …Mã số thuế:…Ghi mã số thuế công ty…….

Địa chỉ:…..Ghi địa chỉ công ty ………………….

……… Quận/Huyện: ……… Tỉnh, TP:…………………………

Người nộp thay:…… Dành cho trường hợp nộp thay ………………

Địa chỉ: …………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:…………….

Đề nghị NH/ KBNN:…NH mà DN bạn mở TK.. trích TK số:……Số TK ngân hàng của DN…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

  • Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: ….Chi cục thuế quản lý DN bạn..

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các Khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu Mục

1

01/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Q1/2022

Nộp tiền thuế GTGT quý 1/2022

500.000

754

1701

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ……………………………………………………………………………

  • Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;

  • Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ……………………

Mã ĐBHC: ……………………

Nợ TK: ………………….

Có TK: …………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Lưu ý khi dùng Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là giấy tờ quan trọng nhằm chứng minh xác thực bạn hoặc doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo đúng quy định của Nhà nước.

Khi sử dụng Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, cần lưu ý:

  • Nộp đúng thời hạn quy định: Nếu doanh nghiệp không nộp tiền đúng thời hạn thì sẽ phải chịu những hình thức bằng cách nộp tiền phạt, thậm chí nặng hơn là trốn thuế hoặc cố tình không đóng thuế.

Do đó, các cá nhân, doanh nghiệp phải lưu ý về thời hạn và các khoản nộp để đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn không làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

  • Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cần phải được bảo lưu: Người nộp tiền cần phải rà soát chính xác xem những thông tin mình viết vào giấy có chính xác hay không trước khi đặt bút ký, hạn chế mức thấp nhất tình trạng sai sót xảy ra.

Đồng thời Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cũng phải được doanh nghiệp giữ lại để làm căn cứ đối chiếu, so sánh khi có sai sót, nhầm lẫn.

Trên đây là Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nếu có vướng mắc liên quan đến vấn đề này, hãy gọi ngay đến tổng đài tư vấn 1900.6192 của LuatVietnam để được hỗ trợ, giải đáp.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.