Tiền kỹ thuật số - Bản chất, hiện tượng và hàm ý chính sách cho Việt Nam               27/06/2019 12:25:00              7650
Tiền kỹ thuật số - Bản chất, hiện tượng và hàm ý chính sách cho Việt Nam 27/06/2019 12:25:00 7650

Tiền kỹ thuật số (tiền ảo, tiền điện tử) không chỉ là một trong những đề tài được quan tâm nhiều nhất trên thị trường tài chính – tiền tệ trong những năm gần đây, mà còn tạo ra áp lực đối với các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất, đánh giá những hiện tượng, tiềm năng kinh tế và rủi ro của tiền kỹ thuật số, cũng như đưa ra một số kết luận và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Bản chất của tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số có bản chất là một loại tài sản phi tập trung, không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ hay công ty nào. Điểm đáng chú ý của loại hình này là sử dụng công nghệ blockchain, một hệ thống lưu trữ hồ sơ phi tập trung trên sổ cái ảo, được bảo mật thông qua mạng ngang hàng (P2P). Đây là công nghệ đã giúp tiền kỹ thuật số trở thành tiền tệ phi tập trung và tiền tệ phi trung gian.

Tiền kỹ thuật số có hai đặc trưng chính. Thứ nhất, nó là tài sản phi tập trung, không rủi ro đổ vỡ và không phụ thuộc vào bất kỳ thể chế hay chính phủ nào. Thứ hai, tiền kỹ thuật số là tài sản phi trung gian, cho phép các giao dịch trực tiếp giữa người gửi và người nhận mà không cần thông qua các đơn vị trung gian.

Thực trạng tài sản tiền kỹ thuật số

Tài sản tiền kỹ thuật số đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt đỉnh vào tháng 01/2018. Tuy nhiên, sau đó giá của các đồng tiền kỹ thuật số đã giảm đáng kể. Vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số vẫn đứng đầu bởi Bitcoin, chiếm khoảng 53% tổng vốn hóa.

Hình 1: Tỷ trọng vốn hóa của các tài sản tiền kỹ thuật số

image

Tổng số vốn đầu tư cho các dự án ICO cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể. Hình 2 và Hình 3 thể hiện biểu đồ về tổng số vốn đầu tư và số lượng dự án ICO theo tháng.

Hình 2: Tổng số vốn đầu tư cho các dự án ICO

image

Hình 3: Số lượng các dự án ICO theo tháng trên toàn cầu

image

Một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Việt Nam cần chú trọng giải quyết một số vấn đề liên quan đến tiền kỹ thuật số. Chính sách đưa ra nên hướng đến kiểm soát hoạt động của tiền kỹ thuật số mà không quản lý quá chặt chẽ các ứng dụng của blockchain. Ngoài ra, cần tạo ra các chính sách nhằm ngăn chặn các hoạt động giao dịch phi pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việt Nam cũng cần đặc biệt quan tâm đến bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư trong các giao dịch liên quan đến tài sản tiền kỹ thuật số. Thêm vào đó, cần nghiên cứu cơ chế áp dụng thuế đối với tiền kỹ thuật số và tăng cường khả năng ổn định của thị trường tài chính. Cuối cùng, Việt Nam nên khai thác và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả và tạo ra các dịch vụ mới.

Mã nguồn: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.