Với mong muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện và đáp ứng những yêu cầu cần thiết, bài viết này sẽ giới thiệu về thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Điều kiện thực hiện

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật các tổ chức tín dụng, nghị định, thông tư và pháp luật liên quan, để thực hiện thủ tục này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của bạn và có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
 • Bạn phải là người có quyền sử dụng đất và đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất, chẳng hạn như nhà ở hoặc các công trình xây dựng khác, phải được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản thế chấp phải được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản thế chấp không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng và không bị kê biên. Bạn cần chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và hợp lệ của tài sản thế chấp.
 • Nếu tài sản thế chấp yêu cầu mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bạn cần có bảo hiểm tài sản cho tài sản đó.
 • Nếu tài sản thế chấp là đất thuê, bạn cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thời hạn sử dụng đất còn lại trên 5 năm tính từ ngày trả nợ cuối cùng khi vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.

Trình tự thực hiện

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản:

Bước 1: Bạn cần xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cùng các giấy tờ liên quan đến hồ sơ thế chấp cho Ngân hàng chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2: Ngân hàng chính sách xã hội sẽ thẩm định tài sản thế chấp và có thể có những trường hợp sau:

 • Nếu tài sản thế chấp không đủ điều kiện bảo đảm cho khoản vay, ngân hàng chính sách xã hội sẽ thông báo cho bạn.
 • Nếu tài sản thế chấp đủ điều kiện bảo đảm cho khoản vay, ngân hàng chính sách xã hội và bạn sẽ xác định giá trị tài sản thế chấp và lập biên bản xác định giá trị tài sản.

Sau đó, ngân hàng chính sách xã hội và bạn sẽ thỏa thuận lập hợp đồng thế chấp tài sản.

Bước 3: Ngân hàng chính sách xã hội và bạn sẽ thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Bạn giao hoặc nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cùng giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp cho ngân hàng chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục.

Hồ sơ chuẩn bị

Dưới đây là thành phần hồ sơ bạn cần chuẩn bị:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1 bản chính (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản (nếu pháp luật quy định tài sản thế chấp phải mua bảo hiểm): 1 bản chính (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân của bạn: 1 bản sao (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (nếu bạn là tổ chức kinh tế): 1 bản sao có công chứng hoặc chứng thực (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Văn bản chấp thuận dùng tài sản sở hữu chung để thế chấp (nếu bạn là tổ chức kinh tế nhà nước, công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên…): 1 bản chính (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Văn bản ủy quyền cử người đại diện thế chấp và sử dụng tài sản để thế chấp (nếu có theo quy định): 1 bản chính có công chứng (lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp: 3 bản chính (1 bản lưu bên thế chấp, 2 bản lưu ngân hàng chính sách xã hội).
 • Hợp đồng thế chấp tài sản: 5 bản chính có công chứng (1 bản lưu người vay, 1 bản lưu bên thế chấp, 1 bản lưu tổ chức công chứng, 1 bản lưu cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm, 1 bản lưu ngân hàng chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục).
 • Giấy tờ khác làm cơ sở định giá tài sản thế chấp (nếu có): 1 bản sao (lưu ngân hàng chính sách xã hội).

Lưu ý: Bạn cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ như trên.

Thời hạn giải quyết

Ngân hàng chính sách xã hội sẽ giải quyết thủ tục trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đây là quy định về thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm: Các biện pháp bảo đảm phải đăng ký

Được viết bởi EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.