Gia hạn nợ tín dụng là một biện pháp quan trọng để xử lý rủi ro và bảo đảm an toàn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng đối với các khoản nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Pháp luật đã quy định những trường hợp nào sẽ được xem xét gia hạn nợ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Khái niệm gia hạn nợ

Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng kéo dài thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn trả nợ đã thỏa thuận ban đầu. Đây là một biện pháp quan trọng trong việc xử lý tình huống rủi ro của các tổ chức tín dụng.

Đối tượng đáng xem xét gia hạn nợ

Các khách hàng có thể xem xét gia hạn nợ trong những trường hợp sau đây:

1. Thiệt hại do tác động từ thiên tai và nguyên nhân khách quan

  • Khách hàng gặp thiệt hại tài chính hoặc tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ đã ký.
  • Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không thể trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ đã ký.
  • Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không thể trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ đã ký.

2. Điều kiện đáng xem xét gia hạn nợ

  • Khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến không thể trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ đã ký.
  • Khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ khả thi sau khi được gia hạn nợ.
  • Khoản nợ của khách hàng đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc chưa được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhưng nếu áp dụng biện pháp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khách hàng cũng không thể trả nợ đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ đã ký.

Thời gian gia hạn nợ

  • Một khoản nợ có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng thời hạn nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không được vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa quy định.
  • Quỹ bảo lãnh tín dụng quyết định thời hạn nhận nợ bắt buộc dựa trên hợp đồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh. Thời hạn nhận nợ bắt buộc không được vượt quá 1/3 thời hạn cho vay trong hạn của khoản vay được bảo lãnh.
  • Trong trường hợp gia hạn nợ, Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể điều chỉnh thời hạn nhận nợ bắt buộc trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc.
  • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và giải quyết những trường hợp được gia hạn nợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đó là một số tư vấn của EzCash.vn về những trường hợp đáng xem xét gia hạn nợ tín dụng. Nếu bạn cần biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào EzCash.vn để được tư vấn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.