Tiền Điện Tử

Khảo sát mới nhất về tiền kỹ thuật số và tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Kết quả khảo sát bis năm 2022 về tiền kỹ thuật số và tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) vừa công bố kết quả khảo sát mới nhất về tiền kỹ thuật số và tiền điện tử của 86 ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Khảo sát này đã cho thấy hầu hết các ngân hàng trung ương đang nghiên cứu và triển khai các dự án về tiền điện tử ngân hàng trung ương (CBDC).

Đặc điểm cuộc khảo sát

Cuộc khảo sát năm 2022 của BIS đã được tiến hành với sự tham gia của 86 ngân hàng trung ương từ khắp các khu vực, đại diện cho 82% dân số thế giới và 94% sản lượng kinh tế toàn cầu. Trong số đó, 28 ngân hàng trung ương thuộc các nền kinh tế tiên tiến và 58 ngân hàng trung ương thuộc các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Cuộc khảo sát đã đánh giá quan điểm và tình trạng tham gia của CBDC theo thời gian, từ đó đưa ra những nhận định mới.

Các kết quả chính của khảo sát

Sự phát triển của CBDC

Khảo sát cho thấy các chương trình thử nghiệm và thí điểm của CBDC đang được triển khai tốt. Tỷ lệ ngân hàng trung ương tham gia vào các công việc liên quan CBDC đã tăng lên 93%. Hơn 50% số ngân hàng trung ương đang tiến hành thử nghiệm hoặc thí điểm CBDC. Đặc biệt, các hoạt động liên quan đến CBDC bán lẻ đạt tiến bộ nhanh nhất. Gần 25% ngân hàng trung ương đang thí điểm CBDC bán lẻ trực tiếp hoặc đang hoạt động. Trong khi đó, chỉ 10% ngân hàng trung ương đang thí điểm hoặc xây dựng CBDC bán buôn.

Phân phối CBDC

Hiện tại đã có bốn CBDC bán lẻ trực tiếp trên thế giới, bao gồm Bahamas, Đông Caribê, Jamaica và Nigeria. Thông qua các công việc nghiên cứu và phát triển CBDC, dự kiến sẽ có 15 CBDC bán lẻ và 9 CBDC bán buôn được phát hành công khai vào cuối thập kỷ này.

Pháp lý và hợp tác

Việc phát hành CBDC đòi hỏi một khung pháp lý cho phép. Tuy nhiên, chỉ có 27% ngân hàng trung ương cho biết họ đã có khung pháp lý sẵn có để phát hành CBDC. Đồng thời, hầu hết ngân hàng trung ương đang xem xét phân phối CBDC bán lẻ thông qua khu vực tư nhân. Gần 87% ngân hàng trung ương đang cân nhắc sử dụng các trung gian tư nhân để phân phối CBDC cho công chúng.

Tác động của tiền điện tử và CBDC

Việc phát triển của tiền điện tử đã thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực, nghiên cứu, quy định và các công việc liên quan đến CBDC. Các ngân hàng trung ương đang xem xét tác động của tiền điện tử và stablecoin đối với hệ thống tài chính. Ngoài ra, các nhà lập luận cho rằng việc sử dụng CBDC có thể giới hạn tác động của tiền điện tử và giúp đảm bảo ổn định tài chính.

Kết luận

Cuộc khảo sát BIS năm 2022 đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của CBDC trên toàn thế giới. Các ngân hàng trung ương đang nghiên cứu và triển khai các dự án CBDC để tăng cường hiệu quả thanh toán và tài chính toàn diện. Tuy nhiên, việc phát hành CBDC vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và kỹ thuật. Việc hợp tác với các bên liên quan và nâng cao quy mô và tiêu chuẩn quản lý là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của CBDC trong tương lai.

Nguồn: EzCash.vn

Related Articles

Back to top button