Giám đốc cho công ty vay tiền có tính thuế không?Giám đốc cho công ty vay tiền có tính thuế không?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sẽ cần phải vay vốn và vấn đề này có thể giải quyết thông qua việc giám đốc cho doanh nghiệp vay. Đa phần các doanh nghiệp lại nghĩ rằng việc vay vốn này không cần phải trả lãi suất và Giám đốc cũng không bị tính thuế TNCN từ thu nhập cho vay này. Nhưng liệu điều này có đúng không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khi doanh nghiệp đi vay Giám đốc, có nên để lãi suất 0% trong hợp đồng vay không?

Xét về góc độ kế toán, quy định của Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định rằng mức lãi suất của chi phí trả lãi tiền vay sản xuất kinh doanh không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Tuy nhiên, không có quy định về mức lãi suất tối thiểu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã để lãi suất 0% khi đi vay Giám đốc. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế của công ty Luật Hùng Sơn, cơ quan thuế sẽ áp dụng mức thuế suất theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay.

Ví dụ:

Giả sử Công ty X vay 1 tỷ đồng từ Giám đốc vào ngày 01/01/2019, với lãi suất 0% trong vòng 2 năm. Khi cơ quan thuế vào đơn vị X quyết toán vào ngày 23/08/2023, mức lãi suất áp dụng cho khoản vay này là 9%/năm. Nghĩa là, công ty phải trả 90 triệu đồng (1 tỷ x 9%) cho chi phí lãi vay này.

Mức lãi suất hợp lý nên để trong hợp đồng vay ký với Giám đốc

Cơ quan thuế sẽ quy định lại lãi suất vay cho doanh nghiệp nếu hợp đồng ký để lãi suất 0%. Vì vậy, các doanh nghiệp cần quan tâm đến hai điều sau để đưa ra mức lãi suất hợp lý trong hợp đồng:

  • Mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: mức lãi suất sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định bằng văn bản chính thức. Ví dụ: mức lãi suất cơ bản hiện hành năm 2020 là 9%/năm (Quyết định số 2868/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/11/2010).

  • Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (Nghị định số 20/2017/NĐ-CP).

Giám đốc có phải nộp thuế TNCN trên thu nhập từ việc cho công ty vay không?

Cơ sở pháp lý về việc cần nộp thuế TNCN đối với phần lãi cho vay được quy định tại điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi năm 2014. Theo đó, thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm tiền lãi cho vay và Giám đốc sẽ chịu thuế TNCN trên phần thu nhập này. Mức thuế suất với phần thu nhập từ lãi khi cho công ty vay là 5%.

Doanh nghiệp cũng phải khấu trừ thuế TNCN trước khi trả lãi cho Giám đốc theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Kết luận:

  • Không nên để mức lãi suất 0% khi công ty đi vay Giám đốc.

  • Cá nhân Giám đốc sẽ chịu thuế TNCN với mức thuế suất 5% tính trên số tiền lãi nhận được.

Trên đây là những thông tin cần thiết mà doanh nghiệp cũng như Giám đốc cần biết trước khi giám đốc cho doanh nghiệp vay. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề này hoặc câu hỏi về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ, tư vấn và giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.