Công Thức Tính Doanh Thu Hòa Vốn Chính Xác Đơn Giản
Công Thức Tính Doanh Thu Hòa Vốn Chính Xác Đơn Giản

Đầu tư kinh doanh là lĩnh vực không xa lạ với thuật ngữ “doanh thu hòa vốn” đối với nhiều người. Nhưng bạn có biết công thức tính doanh thu hòa vốn là gì không? Nếu bạn quan tâm đến chỉ tiêu này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Giải thích khái niệm doanh thu hòa vốn

Để hiểu rõ hơn về doanh thu hòa vốn, chúng ta cần giải nghĩa từng khái niệm cụ thể như sau:

Doanh thu là gì?

Doanh thu là số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Hòa vốn là gì?

Hòa vốn là khi tổng doanh thu bằng tổng chi phí, và doanh nghiệp không có lãi cũng không có lỗ.

Doanh thu hòa vốn là gì?

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là doanh thu đạt được khi sản lượng bán hàng đủ để bù đắp các chi phí đã bỏ ra.

Giải thích khái niệm doanh thu hòa vốn.

Tại sao công thức tính doanh thu hòa vốn quan trọng?

Có công thức tính doanh thu hòa vốn sẽ:

 • Giúp chúng ta xác định mức sản lượng và doanh thu để đạt được mức lãi suất hòa vốn chính xác nhất.
 • Đảm bảo an toàn về thu nhập khi đạt được mức doanh thu mong muốn, giúp doanh nghiệp tìm ra biện pháp chỉ đạo hiệu quả hơn.

Tại sao việc có công thức tính doanh thu hòa vốn lại quan trọng?

Các tiêu chí xác định điểm hòa vốn

Các tiêu chí sau được sử dụng để xác định điểm hòa vốn:

 • Sản lượng hòa vốn
 • Doanh thu tại điểm hòa vốn
 • Thời gian đạt đến điểm hòa vốn

Các tiêu chí xác định điểm hòa vốn.

Công thức tính doanh thu hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn phụ thuộc vào đặc điểm và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Dưới đây là hai công thức phổ biến:

Đối với doanh nghiệp sản xuất 1 mặt hàng/1 loại sản phẩm

Công thức tính doanh thu hòa vốn của các doanh nghiệp này là:

Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn x Đơn giá bán

Lưu ý rằng cách tính này có thể thay đổi tùy thuộc vào doanh nghiệp cụ thể.

Đối với doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng/ nhiều loại sản phẩm

Công thức tính doanh thu hòa vốn của các doanh nghiệp này có các bước sau:

 1. Xác định tỷ lệ phần trăm kết cấu doanh thu của từng mặt hàng:

  Tỉ lệ kết cấu doanh thu sản phẩm của từng mặt hàng = Doanh thu của từng mặt hàng / Tổng doanh thu x 100%
 2. Xác định tỷ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của từng loại sản phẩm:

  % tỷ suất lợi nhuận = tỷ lệ số dư định phí x tỷ lệ kết cấu sản phẩm
 3. Xác định giá trị doanh thu hòa vốn chung của các mặt hàng:

  Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân
 4. Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng:

  Doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng = Doanh thu hòa vốn chung x Tỉ lệ kết cấu doanh thu của từng mặt hàng
  
  Sản lượng hòa vốn từng = Doanh thu hòa vốn của từng loại mặt hàng / Giá bán từng mặt hàng

Công thức tính doanh thu hòa vốn.

Ví dụ minh họa về cách tính doanh thu hòa vốn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các công thức trên, hãy xem hai ví dụ sau đây:

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng

 • Doanh thu: 100.000 đồng
 • Chi phí nguyên liệu trực tiếp: 200.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 75.000 đồng
 • Chi phí sản xuất chung biến đổi: 25.000 đồng
 • Lãi trên biến phí: 200.000 đồng
 • Chi phí cố định: 40.000 đồng
 • Lợi nhuận: 95.000 đồng

Từ các số liệu trên, ta tính được doanh thu hòa vốn:

 • Định phí: 40.000 đồng
 • Chi phí biến đổi đơn vị: 300.000 đồng
 • Lãi trên biến đơn vị: 200.000 đồng

=> Sản lượng hòa vốn: 40.000/200 = 200 (sản phẩm)

=> Doanh thu hòa vốn: 200 x 100 = 20.000 (đồng)

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng

 • Sản lượng hòa vốn SP1: 158.820
 • Sản lượng hòa vốn SP2: 529
 • Sản lượng hòa vốn SP3: 353

Ví dụ minh họa về cách tính doanh thu hòa vốn.

Kết luận

Dưới đây là những thông tin đầy đủ và chi tiết về doanh thu hòa vốn cũng như công thức tính doanh thu hòa vốn. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu và tính toán một cách hiệu quả nhất. Hãy áp dụng chúng để nắm bắt doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp của bạn!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.