Lợi nhuận ròng là gì? Công thức và cách tính Net Profit
Lợi nhuận ròng là gì? Công thức và cách tính Net Profit

Lợi nhuận ròng – một khái niệm quan trọng không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho các nhà đầu tư và người cho vay. Lợi nhuận ròng không chỉ đo lường hiệu quả tài chính mà còn đánh giá khả năng sinh lời và thu hút đầu tư.

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (Net Profit) là số tiền còn lại sau khi trừ tổng chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp từ doanh thu. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường khả năng mang lại lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng còn được gọi là lãi ròng và thể hiện tất cả các khoản thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi nhuận ròng thay đổi theo ngành và quản lý của công ty.

Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi lấy doanh thu trừ đi tổng các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp

Ý nghĩa của lợi nhuận ròng (Net Profit)

Lợi nhuận ròng là số tiền cuối cùng mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi toàn bộ chi phí. Đây là một chỉ số quan trọng có ý nghĩa to lớn với nhiều bên liên quan:

 • Chủ doanh nghiệp: Lợi nhuận ròng cho thấy sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp thua lỗ có thể đánh giá xem lỗ kéo dài hay không và trong bao lâu. Trong khi đó, doanh nghiệp có lợi nhuận có thể lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

 • Nhà đầu tư: Lợi nhuận ròng của một công ty là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá khả năng sinh lời từ đầu tư. Một công ty có lợi nhuận ròng dương thường thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

 • Người cho vay: Lợi nhuận ròng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định khả năng trả nợ của một tổ chức. Các tổ chức có lợi nhuận ròng cao thường được đánh giá cao hơn trong việc vay vốn.

So sánh lợi nhuận ròng hiện tại với giai đoạn trước đó giúp doanh nghiệp biết về tình hình tổng thể của công ty. Số liệu này cũng cho thấy việc quản lý tổng thể nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó việc quản lý hàng tồn kho và chi phí đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng hoặc suy thoái của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của lợi nhuận ròng

Vai trò của lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường sức khỏe tài chính của một công ty và tạo đủ doanh thu để trang trải chi phí. Đồng thời, lợi nhuận ròng còn có vai trò quan trọng trong việc:

 • Thể hiện sức khỏe tài chính: Lợi nhuận ròng cao cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt, mang lại nhiều tiền hơn so với số tiền bỏ ra.

 • Xác định giá trị cổ đông: Lợi nhuận ròng có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, từ đó tăng giá trị cổ phiếu của công ty.

 • Thu hút các nhà đầu tư: Các công ty có lợi nhuận ròng cao có khả năng tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mới và nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

 • Ra quyết định: Phân tích lợi nhuận ròng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Bằng cách xác định các lĩnh vực giảm chi phí hoặc tăng doanh thu, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược giúp cải thiện lợi nhuận chung của họ.

Vai trò của lợi nhuận ròng

Công thức tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng được tính bằng công thức sau:

 • Cách 1: Lợi nhuận ròng (Net profit) = Tổng doanh thu (Total revenue) – Tổng chi phí (Total cost)
 • Cách 2: Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Các chi phí liên quan

Trong đó:

 • Tổng doanh thu là khoản tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm/dịch vụ và các nguồn thu khác.
 • Tổng chi phí là các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác.
 • Lợi nhuận gộp là số tiền còn lại sau khi trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất, cung cấp sản phẩm/dịch vụ từ tổng doanh thu.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng lợi nhuận ròng không phải là tổng số tiền thu được. Báo cáo thu nhập còn bao gồm các chi phí khác như khấu hao, khấu trừ, và nhiều yếu tố khác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng. Nếu chi phí hoạt động tăng, lợi nhuận ròng sẽ giảm và ngược lại.

 2. Doanh thu: Sự thay đổi doanh thu có tác động đến lợi nhuận ròng. Nếu doanh thu tăng, lợi nhuận ròng cũng tăng và ngược lại.

 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản chi phí phải trả cho Nhà nước và được tính dựa trên lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận trước thuế tăng, khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng, do đó lợi nhuận ròng giảm.

 4. Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất hoặc mua lại hàng hóa để bán. Nếu giá vốn hàng bán giảm, lợi nhuận ròng tăng và ngược lại.

 5. Chi phí quản lý: Chi phí quản lý liên quan đến hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Nếu chi phí quản lý giảm, lợi nhuận ròng tăng và ngược lại.

Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng

Phương pháp tăng lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp

Có một số phương pháp giúp tăng lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp:

 1. Xem lại chiến lược định giá: Định giá sản phẩm/dịch vụ một cách cạnh tranh để thu hút khách hàng mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

 2. Ngưng sản phẩm/dịch vụ không sinh lời: Ngừng sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ không mang lại lợi nhuận để tập trung vào những sản phẩm/dịch vụ có khả năng sinh lời cao hơn.

 3. Kiểm soát hàng tồn kho: Kiểm soát số lượng hàng tồn kho để tránh chi phí lưu trữ tăng và giảm rủi ro.

 4. Nâng cao giá trị sản phẩm/dịch vụ: Cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

 5. Tăng giá bán: Xem xét tăng giá bán để tăng lợi nhuận ròng.

Các phương pháp trên có thể kết hợp để tăng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ lưỡng và có kế hoạch rõ ràng để đạt được hiệu quả tối đa.

Phân biệt lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng

Lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng là hai khái niệm khác nhau. Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi trừ đi toàn bộ chi phí, trong khi dòng tiền ròng là số tiền thực tế thu được sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động.

Lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng là hai chỉ số tài chính quan trọng cho việc quản lý doanh nghiệp, nhưng chúng có vai trò và ý nghĩa khác nhau. Lợi nhuận ròng đo lường hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời, trong khi dòng tiền ròng đo lường khả năng thanh toán và tiềm năng tài chính của doanh nghiệp.

Cả hai chỉ số này đều quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi nhuận ròng và cách tính toán nó. Để biết thêm thông tin và tư vấn tài chính, hãy truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.