Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

UBND huyện Tiền Hải là cơ quan hành chính nhà nước quan trọng ở địa phương, có trách nhiệm trước nhân dân, Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. UBND huyện Tiền Hải đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lý và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện.

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin liên hệ của UBND huyện Tiền Hải, giới thiệu về chức năng và nhiệm vụ của UBND huyện Tiền Hải, cũng như các dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia tại Tiền Hải và tỉnh Thái Bình. Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ về pháp luật tại Thái Bình, hãy liên hệ với Luật Dương Gia qua số điện thoại: 1900.6568.

Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

1. Giới thiệu thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải:

 • Địa chỉ liên hệ UBND huyện Tiền Hải: TT. Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình.
 • Số điện thoại của UBND huyện Tiền Hải: 0227.3823.279.
 • Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568.

Tổng đài Luật sư 1900.6568 của Luật Dương Gia luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi vấn đề pháp luật bạn đang cần giải quyết tại UBND huyện Tiền Hải.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải:

2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện:

 1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại Luật và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.
 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, thủy lợi, xây dựng địa phương, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp.
 5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên ủy quyền.
 6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm.
 4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương.
 5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện.
 8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân.
 9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện:

 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.
 2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp.
 3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
 4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.
 5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.
 6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Tiền Hải:

UBND huyện Tiền Hải bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Ủy ban nhân dân huyện Loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện Loại II và Loại III có không quá hai Phó Chủ tịch. Các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện bao gồm các phòng và cơ quan tương đương phòng.

4. Các cách thức liên hệ làm việc với UBND huyện Tiền Hải:

Mục đích liên hệ với UBND huyện Tiền Hải:

 • Liên hệ làm việc với các phòng ban ngành trực thuộc UBND huyện Tiền Hải để giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên quan.
 • Khiếu nại, tố cáo các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tiền Hải, chủ tịch UBND huyện Tiền Hải.
 • Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền của UBND huyện Tiền Hải.

Các cách thức liên hệ làm việc với UBND huyện Tiền Hải:

 • Đến trực tiếp trụ sở, nơi làm việc của các phòng ban ngành trực thuộc UBND huyện Tiền Hải để tiến hành các thủ tục hành chính theo hướng dẫn.
 • Gọi điện thoại lên đường dây nóng của UBND huyện Tiền Hải.
 • Gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến UBND huyện Tiền Hải, chủ tịch UBND huyện Tiền Hải theo thẩm quyền.
 • Liên hệ đặt lịch tiếp công dân, lên gặp mặt/ trao đổi theo lịch tiếp công dân của UBND.
 • Liên hệ với Luật Dương Gia qua số Hotline: 1900.6568 để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn cách thức liên hệ làm việc hiệu quả và chính xác nhất!

5. Dịch vụ Luật sư của Luật Dương Gia tại Thái Bình:

Luật Dương Gia là một công ty Luật, hoạt động theo Luật Luật sư, được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động với ngành nghề chính là tư vấn pháp luật. Với 3 chi nhánh tại 3 miền trên toàn quốc, Luật Dương Gia sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc pháp lý của quý khách hàng tại Thái Bình và toàn quốc.

Các dịch vụ pháp lý đa dạng Luật Dương Gia đang cung cấp:

 • Dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại 1900.6568.
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí qua Email và qua đường bưu điện.
 • Dịch vụ thay mặt thực hiện các thủ tục hành chính, đại diện ngoài tố tụng.
 • Dịch vụ Luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự, tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
 • Dịch vụ Luật sư đại diện làm việc với các Phòng ban ngành trực thuộc UBND cấp huyện.
 • Các dịch vụ pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.