Cổ tức là gì? Những hình thức cổ tức phổ biến

Trong thế giới tài chính, khái niệm “cổ tức” không còn quá xa lạ với các nhà đầu tư. Cổ tức là một phần của lợi nhuận mà công ty trả cho cổ đông sau khi đã trích vào các quỹ theo quy định và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính chính. Tuy nhiên, bạn đã hiểu đúng về cổ tức là gì và các hình thức phân phối cổ tức thông qua bài viết này.

Cổ tức là gì?

Cổ tức có vai trò quan trọng trong việc phân phối lợi nhuận của một doanh nghiệp cho các cổ đông. Khi doanh nghiệp làm ăn tốt và tạo ra lợi nhuận, phần còn lại sau khi đã trích vào quỹ dự phòng sẽ được chia cho các cổ đông, đó chính là cổ tức. Mức cổ tức được cân nhắc và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông.

Cổ tức là gì?

Về cơ bản, cổ tức là một phần của lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này có thể được chia thành nhiều phần như tái đầu tư, trích vào quỹ dự phòng và phần còn lại sẽ được chia cho các cổ đông.

Ý nghĩa của cổ tức

Cổ tức đóng vai trò quan trọng trong việc góp vốn của các cổ đông vào doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp hoạt động tốt và tạo ra nhiều lợi nhuận, cổ tức trả cho mỗi cổ đông sẽ càng nhiều. Điều này tạo động lực cho các cổ đông đầu tư vào công ty và hi vọng nhận được lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phiếu.

Tin tài trợ

Giá trị cổ tức

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, giá trị cổ tức có thể được thông báo theo hai hình thức:

  • Trả cổ tức bằng tiền mặt tương ứng với số cổ phiếu mà cổ đông đang nắm giữ.
  • Tỷ lệ phần trăm so với lợi nhuận công ty.
Xem thêm:  Bullpro - Giao dịch Binary Options (BO) dễ dàng và an toàn trên sàn MuaBanUsdt.IO

Giá trị cổ tức được tính toán dựa trên lợi nhuận chưa sử dụng của công ty và kế hoạch, triển vọng kinh doanh trong tương lai.

Làm thế nào để nhận được cổ tức?

Để nhận được cổ tức từ công ty, bạn cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Cách thức nhận cổ tức cũng phụ thuộc vào loại cổ phiếu bạn đang nắm giữ:

  • Nếu cổ phiếu nằm trong danh sách niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn.
  • Nếu cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), bạn cần liên hệ trực tiếp với công ty để nhận cổ tức.

Phân loại bí quyết chia cổ tức

Có hai hình thức phổ biến để trả cổ tức: trả bằng tiền mặt và trả bằng cổ phiếu.

Cổ tức tiền mặt

Cổ tức tiền mặt là hình thức phân phối lợi nhuận cho các cổ đông bằng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ nhận được tiền thực tế từ công ty. Tuy nhiên, hình thức này cũng có nhược điểm, đó là làm chậm tốc độ tăng trưởng của công ty do việc tránh dòng vốn tái đầu tư.

Cổ tức cổ phần

Cổ tức cổ phần là hình thức phân phối lợi nhuận của công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được trả cho cổ đông theo tỷ lệ. Lợi nhuận sẽ được công ty giữ lại để tái đầu tư.

Ví dụ: Một công ty tuyên bố chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Thị giá cổ phiếu của công ty là 30.000 đồng. Sau khi chia, 1 cổ phiếu mệnh giá 30.000 đồng sẽ được chia thành 1,1 cổ phiếu cùng mệnh giá. Vậy, giá trị mỗi cổ phiếu mới sẽ là 27.300 VND.

Các hình thức trả cổ tức

Cổ tức có thể được trả qua các hình thức sau:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Khi thanh toán bằng tiền mặt, cổ tức phải được trả bằng Đồng Việt Nam và thông qua séc, chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Xem thêm:  Giá một cây bạc bao nhiêu? Phân loại bạc hiện nay

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Khi công ty muốn giữ lại lợi nhuận để đầu tư tăng trưởng, có thể sử dụng cổ phiếu được quyền hoặc cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được tính bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ghi chú: Khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty không cần thực hiện thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại Luật Công ty 2020. Thay vào đó, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần dùng để trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành việc trả cổ tức.

Thanh toán bằng tài sản khác

Hình thức trả cổ tức bằng tài sản khác được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp và ít phổ biến hơn hai hình thức trên. Tuy nhiên, cách thức trả cổ tức này cũng được tổ chức lựa chọn tùy theo điều lệ của từng công ty.

Bí quyết thực hiện việc trả cổ tức

Việc trả cổ tức phải tuân thủ quy định và thời hạn. Đại hội đồng cổ đông thường niên có trách nhiệm lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, lựa chọn mức cổ tức phù hợp và thông báo trước cho các cổ đông ít nhất 30 ngày.

Thông báo trả cổ tức cần bao gồm các thông tin như tên công ty, địa chỉ trụ sở, họ tên, địa chỉ của cổ đông, số cổ phần và mức cổ tức, thời điểm và phương thức trả cổ tức.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cổ tức là gì và các hình thức phân phối cổ tức. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin hoặc tư vấn về các dịch vụ tài chính. Trân trọng cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này.

Tác giả: Mỹ Phương – Tổng hợp & biên tập
Tài liệu tham khảo: govalue.vn, luatminhkhue.vn

Quảng cáo