Chuyển tiền điện tử (Electronic Funds Transfer) là một phương thức thanh toán nhanh chóng và tiện lợi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm cũng như qui định về chuyển tiền điện tử.

Chuyển tiền điện tử (Electronic Funds Transfer)

Chuyển tiền điện tử hay còn được gọi là Electronic Funds Transfer là quá trình chuyển tiền qua mạng máy vi tính từ lúc nhận lệnh chuyển tiền của người gửi đến khi hoàn tất thanh toán cho người nhận. Quá trình này có thể bao gồm việc chuyển khoản tiền trực tiếp đến người nhận hoặc thu nợ từ người gửi lệnh.

Những qui định cơ bản trong chuyển tiền điện tử

Các bên tham gia trong chuyển tiền điện tử

 • Người gửi lệnh: Tổ chức hoặc cá nhân gửi lệnh chuyển tiền tới ngân hàng để thực hiện quá trình chuyển tiền điện tử.
 • Người nhận lệnh: Tổ chức hoặc cá nhân nhận được khoản tiền chuyển đến (đối với lệnh chuyển có) hoặc phải trả tiền (đối với lệnh chuyển nợ).
 • Ngân hàng khởi tạo (Ngân hàng A): Ngân hàng trực tiếp nhận lệnh từ người gửi lệnh để thực hiện quá trình chuyển tiền điện tử.
 • Ngân hàng nhận (Ngân hàng B): Ngân hàng sẽ trả tiền cho người nhận (đối với lệnh chuyển có) hoặc thu nợ từ người gửi lệnh (đối với lệnh chuyển nợ).
 • Ngân hàng trung gian: Ngân hàng trung gian giữa ngân hàng khởi tạo và ngân hàng nhận. Trong một số trường hợp, có thể có sự tham gia của nhiều ngân hàng trung gian.
 • Ngân hàng gửi lệnh: Ngân hàng khởi tạo hoặc ngân hàng trung gian phát lệnh chuyển tiền đến ngân hàng tiếp theo để thực hiện quá trình chuyển tiền của người gửi lệnh.
 • Ngân hàng nhận lệnh: Ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng nhận nhận lệnh chuyển tiền từ ngân hàng gửi lệnh và thực hiện quá trình chuyển tiền của người gửi lệnh.

Qui định về chuyển tiền điện tử với các lệnh chuyển tiền

Trong quá trình chuyển tiền điện tử, có những loại lệnh chuyển tiền cần được lưu ý:

 • Lệnh chuyển có: Là lệnh thanh toán, ngân hàng gửi lệnh phải trả tiền cho ngân hàng nhận lệnh.
 • Lệnh chuyển nợ có ủy quyền: Là lệnh thanh toán, ngân hàng gửi lệnh phải thu tiền từ ngân hàng nhận lệnh.
 • Lệnh hủy lệnh chuyển nợ: Là một tin điện để huỷ một phần hoặc toàn bộ số tiền đã gửi trong lệnh chuyển nợ trước đó.
 • Yêu cầu hủy lệnh chuyển có: Là một tin điện để yêu cầu ngân hàng nhận lệnh huỷ lệnh chuyển có đã gửi trước đó. Khi được chấp nhận, ngân hàng gửi lệnh sẽ nhận lại số tiền đã trả trước đó từ ngân hàng nhận lệnh.

Thứ tự gửi lệnh

Trong quá trình chuyển tiền điện tử, các lệnh chuyển tiền có giá trị cao (trên 500.000.000đ) và lệnh chuyển tiền khẩn sẽ được ưu tiên thanh toán trước. Các lệnh chuyển tiền có giá trị thấp sẽ được thanh toán theo lô.

(Nguồn tham khảo: Sách chuyên khảo Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Tài Chính)

EzCash.vn

Rút ngắn khoảng cách giữa bạn và việc chuyển tiền điện tử với EzCash.vn. Truy cập EzCash.vn để biết thêm thông tin chi tiết và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi!

Thông qua việc chuyển tiền điện tử, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình giao dịch tài chính. Hãy bắt đầu sử dụng EzCash.vn ngay hôm nay và trải nghiệm những tiện ích mà chúng tôi mang lại!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.