Khi nghe đến thuật ngữ “chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi rằng đó là gì. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm này và những thông tin liên quan.

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hay còn được gọi là Foreign bank branch, là một đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tuy không có tư cách pháp nhân, nhưng chi nhánh này phải tuân thủ theo nguyên tắc và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Ngân hàng nước ngoài sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm cho mọi cam kết và nghĩa vụ của chi nhánh tại Việt Nam.

2. Quyền của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

2.1. Quyền tự chủ hoạt động

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Không ai được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, chi nhánh này cũng có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng hoặc cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2. Quyền hoạt động ngân hàng

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép để thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chỉ các tổ chức tín dụng mới được phép thực hiện các hoạt động ngân hàng, ngoại trừ giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán. Cá nhân hoặc tổ chức không phải là tổ chức tín dụng sẽ bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động ngân hàng.

2.3. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về cạnh tranh và không được thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể gây tổn hại đến chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

3. Trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

3.1. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có một số trách nhiệm quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đầu tiên là việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh. Ngoài ra, chi nhánh cũng phải tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, đảm bảo thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các khoản tiền gửi. Chi nhánh chỉ được từ chối yêu cầu liên quan đến tiền gửi của khách hàng nếu có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Chi nhánh cũng phải thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền và nghĩa vụ của khách hàng liên quan đến từng loại sản phẩm, dịch vụ mà chi nhánh cung cấp.

3.2. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hơn nữa, chi nhánh còn phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đó là những điều cơ bản về chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu và nắm vững kiến thức để có thể ứng dụng vào cuộc sống và công việc của bạn.

EzCash.vn luôn cung cấp những thông tin hữu ích về ngân hàng và tài chính để giúp bạn làm quen và hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.