Blog

Cầu hoàn toàn co giãn là gì? Sản phẩm và ví dụ?

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, để đo lường và minh họa sự phát triển, khái niệm về cầu hoàn toàn co giãn đã được đặt ra. Hãy cùng tìm hiểu về quy định, sản phẩm và ví dụ liên quan đến cầu hoàn toàn co giãn.

1. Cầu hoàn toàn co giãn là gì?

Cầu hoàn toàn co giãn là loại cầu mà bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ làm cho lượng cầu giảm xuống 0. Việc giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ cũng không làm tăng doanh số bán hàng.

Đường cầu hoàn toàn co giãn nằm ngang theo giá thị trường. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa nhu cầu thị trường và nhu cầu của người sản xuất. Nhu cầu thị trường là tổng hợp các nhu cầu cá nhân. Đường cầu thị trường dốc xuống. Đường cầu của một nhà sản xuất cá nhân thường có độ dốc khác nhau. Người mua có thể cần một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, nhưng có thể không quan tâm đến doanh nghiệp nào cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Nhu cầu của một doanh nghiệp phụ thuộc vào số lượng đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp có và liệu doanh nghiệp có thể phân biệt được sản phẩm của mình hay không. Nếu nhiều nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm giống hệt nhau, thì người mua sẽ đưa ra quyết định chỉ dựa trên giá cả.

Các doanh nghiệp có đường cầu hoàn toàn co giãn hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Các công ty này thường nhỏ và sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự như các nhà sản xuất khác. Không một công ty nào tác động đến giá thị trường đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ bán. Khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả. Các công ty này được gọi là “định giá”, có nghĩa là họ phải chấp nhận giá thị trường hoặc không bán sản phẩm của mình. Bất kỳ công ty nào cố gắng tăng giá sẽ thấy doanh số bán hàng của họ giảm xuống 0 vì có quá nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp cùng một sản phẩm với mức giá thấp hơn. Ngược lại, một công ty có thể giảm giá của mình, nhưng sẽ không làm như vậy vì họ có thể bán tất cả những gì họ có thể cung cấp với giá thị trường.

Để minh họa, hãy lấy ví dụ về Nông dân Jones, một nông dân trồng lúa mì. Anh ấy sản xuất 200.000 giạ lúa mì. Giá thị trường được xác định trên Chicago Board of Trade. Đường cung và cầu thị trường xác định giá là $8,00 cho mỗi giạ. Farmer Jones phải chấp nhận giá này hoặc ít hơn nếu muốn bán lúa mì. Nếu anh ta cố gắng bán với giá $8,25, người mua sẽ mua từ các đối thủ cạnh tranh vì giá này cao hơn. Vì vậy, trên mức giá $8,00, lượng cầu sẽ bằng không. Farmer Jones có thể bán 200.000 giạ lúa mì của mình với giá $8,00, nên không có động cơ gì để anh ta giảm giá.

2. Sản phẩm và ví dụ:

Để hiểu rõ hơn về độ co giãn của cầu theo giá (PED), chúng ta sẽ tìm hiểu về mức độ thay đổi của lượng cầu khi giá thay đổi.

Hệ số co giãn của cầu theo giá (PED) đo khả năng của lượng cầu phản ứng với sự thay đổi giá của hàng hóa. Nó được tính bằng công thức:

Hệ số co giãn = % lượng cầu thay đổi / % giá thay đổi.

Khi PED lớn hơn một, cầu co giãn. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng rất nhạy cảm với sự thay đổi giá: giá tăng 1% sẽ dẫn đến lượng cầu giảm hơn 1%.

Khi PED nhỏ hơn một, cầu không co giãn. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng không nhạy cảm với sự thay đổi giá: giá tăng 1% sẽ chỉ làm giảm lượng cầu dưới 1%.

Ảnh hưởng của việc thay đổi giá đối với tổng doanh thu PED có thể quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tối đa hóa doanh thu của mình. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp nhận thấy PED của mình không co giãn, họ có thể tăng giá để bán sản phẩm với giá cao hơn mà không mất doanh thu nhiều. Ngược lại, nếu PED của một doanh nghiệp rất co giãn, họ có thể giảm giá để tăng số lượng bán được mà không ảnh hưởng đến doanh thu trên mỗi đơn vị.

Có hai trường hợp quan trọng liên quan đến PED. Đầu tiên là cầu hoàn toàn co giãn. Trong trường hợp này, bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ dẫn đến lượng cầu bằng không.

Thứ hai là cầu hoàn toàn không co giãn. Trong trường hợp này, lượng cầu không thay đổi cho dù giá cả như thế nào.

Vì PED được đo dựa trên phần trăm thay đổi của giá, đường cầu có độ co giãn khác nhau tại các điểm khác nhau dọc theo đường cong. Độ co giãn dọc theo đường cầu thẳng biến đổi từ 0 tại trục lượng đến vô cùng tại trục giá. Dưới điểm giữa của đường cầu, độ co giãn nhỏ hơn một và công ty muốn tăng giá để tăng tổng doanh thu. Trên điểm giữa, độ co giãn lớn hơn một và công ty muốn giảm giá để tăng tổng doanh thu. Tại điểm giữa, độ đàn hồi bằng một, hay đàn hồi đơn vị.

Các yếu tố quyết định độ co giãn của cầu theo giá bao gồm: sự sẵn có của hàng hoá thay thế, tỷ lệ ngân sách của người mua được tiêu dùng bởi hàng hóa, mức độ cần thiết của hàng hóa, thời gian thay đổi giá và độ rộng của định nghĩa hàng hóa. Ngoài ra, lòng trung thành với thương hiệu cũng ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu.

Related Articles

Back to top button