Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Hóa đơn là một chứng từ kế toán quan trọng, được sử dụng làm căn cứ hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phải được nộp đúng và chính xác. Vậy khi phát hiện lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn, chúng ta nên xử lý như thế nào?

Hóa đơn GTGT ghi lệch số tiền

1. Căn cứ pháp lý giải quyết lỗi sai sót trên hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ kế toán dùng để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ tổ chức hoặc cá nhân. Hóa đơn có thể thể hiện dưới dạng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020). Trường hợp có sai sót về tiền thuế GTGT trên hóa đơn điện tử, chúng ta có căn cứ pháp lý để giải quyết, bao gồm:

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
 • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021.

2. Xử lý lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực như tăng thuế phải nộp hoặc bị phạt. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

2.1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lệch tiền thuế GTGT trên hóa đơn, bao gồm:

 • Sai sót của kế toán trong quá trình lập hóa đơn.
 • Sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn vào hệ thống kế toán.
 • Sai sót trong quá trình tính thuế VAT.

Lỗi sai sót tiền thuế GTGT có thể gây ra các hậu quả sau:

 • Doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.
 • Doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện lỗi sai sót về tiền thuế trên hóa đơn GTGT, chúng ta cần xử lý kịp thời để tránh rủi ro, đảm bảo hóa đơn phản ánh đúng và trung thực các nội dung mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2.2. Xử lý lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Việc xử lý lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

(1) Trường hợp người mua hoặc người bán phát hiện lỗi sai sót

Căn cứ vào khoản 2, điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và điều 7, khoản 6 điều 12 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, người bán hoặc người mua phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà xảy ra sai sót về thuế suất hoặc tiền thuế, chúng ta sẽ xử lý như sau:

 • Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh, chúng ta sẽ ghi rõ sai sót trong văn bản thỏa thuận và sau đó người bán sẽ lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử điều chỉnh cũng phải có dòng chữ: “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót, trừ khi người bán và người mua đã thỏa thuận lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế. Trong trường hợp này, người bán và người mua sẽ lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán sẽ lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế cũng phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót lệch tiền thuế

Lưu ý: Người bán cần ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Sau đó, người bán gửi hóa đơn điện tử mới cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử mới và sau đó gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(2) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót về thuế suất hoặc tiền thuế, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT (tại Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.

 • Người bán thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐ (tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót trong thời hạn ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế.

Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế sau hết thời hạn ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT, cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT. Nếu quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT mà người bán không có thông báo, cơ quan thuế sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Lỗi sai sót tiền thuế GTGT trên hóa đơn là một sai lầm nghiêm trọng, cần được xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật để tránh xử phạt vi phạm hành chính về thuế và những hậu quả khác. Trong trường hợp hóa đơn vừa có sai sót về thuế vừa có sai sót khác, bên bán sẽ quyết định lập hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót hoặc lập hóa đơn điều chỉnh.

Nếu bạn quan tâm đến phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.