Thỏa Thuận Vay Tiền (Mẫu 2022)
Thỏa Thuận Vay Tiền (Mẫu 2022)

Bạn đang cần vay tiền nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu? Hãy để EzCash.vn giúp bạn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng về thỏa thuận vay tiền, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình vay tiền và quyền lợi của mình.

Thỏa Thuận Vay Tiền Là Gì?

Thỏa thuận vay tiền là một hợp đồng hợp pháp giữa bên cho vay và bên vay, trong đó bên cho vay đồng ý cho bên vay vay một khoản tiền cụ thể. Bên vay có trách nhiệm sử dụng và hoàn trả khoản tiền vay kèm theo lãi suất theo thỏa thuận. Thỏa thuận vay tiền còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như hợp đồng vay tiền, giấy vay tiền, thỏa thuận cho vay tiền, hợp đồng cho vay, hợp đồng cung cấp tín dụng, …

Lập thỏa thuận vay tiền giúp các bên thỏa thuận và cam kết:

(i) Xác nhận khoản vay cụ thể và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan đến khoản vay

(ii) Hướng đến khoản lãi suất cho vay như một nguồn thu tài chính quan trọng

(iii) Bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản bảo đảm, kiểm soát các quan hệ có liên quan

Phân Biệt Giữa Hợp Đồng Vay Tiền/Thỏa Thuận Vay Tiền, Giấy Vay Tiền, Cam Kết Trả Nợ

Loại Hợp Đồng Vay Tiền Thỏa Thuận Vay Tiền Giấy Vay Tiền Giấy Nhận Nợ Cam Kết Trả Tiền
Bản Chất Hợp đồng/thỏa thuận hai bên Hành vi pháp lý đơn phương Hành vi pháp lý đơn phương Các Bên Bên vay
Chữ Ký Bên vay và bên cho vay Bên vay Bên vay Bên vay và bên cho vay Không áp dụng
Giá Trị Pháp Lý Ràng buộc hai bên Ràng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kết Ràng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kết Không áp dụng Không áp dụng
Lãi Chậm Trả Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%/năm của khoản tiền vay) Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%/năm của khoản tiền vay) Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%/năm của khoản tiền vay) Không áp dụng Không áp dụng
Lãi Quá Hạn (nợ gốc) Bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng Bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng Bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng Không áp dụng Không áp dụng
Lãi Suất Theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay Theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay Theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay Không áp dụng Không áp dụng

Sử Dụng Khoản Vay Cho Mục Đích Gì?

Bạn có thể sử dụng khoản vay cho nhiều mục đích khác nhau như tiêu dùng, mua nhà, mua xe, làm ăn, khởi nghiệp, vay vốn góp, và nhiều mục đích khác. Các bên có thể thỏa thuận biện pháp bảo đảm cho khoản vay, có thể là bất động sản hay động sản.

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Vay Tiền Như Thế Nào?

Bạn có thể sử dụng mẫu thỏa thuận vay tiền để làm tài liệu tham khảo trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng có thể thay đổi các nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo từ đầu. Ngoài ra, EzCash.vn cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp bạn hoàn thiện mẫu tài liệu theo nhu cầu của bạn.

Hãy truy cập EzCash.vn để tìm hiểu thêm về thỏa thuận vay tiền và các dịch vụ chúng tôi cung cấp!

Thỏa thuận vay tiền

Ảnh minh họa. Thỏa thuận vay tiền

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.