bảo lãnh ngân hàng là gì

Bảo lãnh ngân hàng là gì? Quy định về bảo lãnh ngân hàng như thế nào? Hãy cùng Túi đỏ tìm hiểu thêm về thủ tục và quy trình bảo lãnh ngân hàng trong bài viết dưới đây!

1. Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là một cam kết, một sự đảm bảo từ ngân hàng đối với khách hàng. Đây là một hình thức phát sinh từ sự không ổn định và thiếu lòng tin giữa người mua và người bán. Khi muốn đảm bảo quyền lợi và giảm rủi ro, hai bên có thể mở bảo lãnh ngân hàng.

Hiện nay, bảo lãnh ngân hàng là một dịch vụ kinh doanh tại các ngân hàng. Dịch vụ này giúp các doanh nghiệp trong giao dịch vốn một cách thuận tiện và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2. Thư bảo lãnh ngân hàng là gì?

Thư bảo lãnh ngân hàng là một cam kết bằng văn bản từ ngân hàng đến đơn vị kinh doanh rằng ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu đơn vị này không thực hiện cam kết trước đó.

3. Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng

Để hiểu rõ hơn về bảo lãnh ngân hàng, dưới đây là những đặc điểm quan trọng của dịch vụ này:

 • Bảo lãnh ngân hàng áp dụng cho giao dịch thương mại.
 • Tổ chức tín dụng (chủ yếu là ngân hàng) có hai hình thức tham gia: người bảo lãnh và thương nhân.
 • Có hai hợp đồng liên quan đến bảo lãnh ngân hàng: hợp đồng dịch vụ bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh/cam kết bảo lãnh.
 • Bảo lãnh ngân hàng là một giao dịch kép.
 • Bảo lãnh ngân hàng được thiết lập và thực hiện trên các văn bản.

4. Thỏa thuận bảo lãnh ngân hàng

Khi tìm hiểu về bảo lãnh ngân hàng, cần hiểu rằng đây là một dạng giao dịch kép. Vì vậy, thư bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh ngân hàng cần được hiểu rõ như sau.

4.1. Thư bảo lãnh ngân hàng

Thư bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản từ ngân hàng đến đơn vị kinh doanh rằng ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu đơn vị này không thực hiện cam kết trước đó.

4.2. Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng là một thỏa thuận bằng văn bản giữa bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên liên quan. Theo hợp đồng này, ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay mặt bên được bảo lãnh nếu bên kia không thực hiện cam kết.

5. Các loại bảo lãnh ngân hàng hiện nay

Thư bảo lãnh ngân hàng

Tùy thuộc vào phương pháp phát hành và mục đích sử dụng, bảo lãnh ngân hàng có nhiều loại khác nhau. Dưới đây là phân loại chi tiết.

Phân loại theo phương pháp phát hành:

 • Bảo lãnh trực tiếp
 • Bảo lãnh gián tiếp
 • Đã xác nhận bảo đảm
 • Người đồng bảo lãnh

Phân loại theo hình thức sử dụng:

 • Bảo lãnh có điều kiện
 • Bảo đảm vô điều kiện

Phân loại theo mục đích sử dụng:

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả khoản vay (Loan Assurance)
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả số tiền tạm ứng
 • Cam kết bảo hành hoặc cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng
 • Cam kết không bị khấu trừ giá trị hóa đơn

Ngoài ra, còn có một số loại bảo lãnh ngân hàng khác, bao gồm: thư tín dụng dự phòng (L/C), bảo đảm thuế hải quan, bảo lãnh hối phiếu và bảo lãnh chứng khoán.

6. Đối tượng trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng

Một cách đơn giản để hiểu bảo lãnh ngân hàng là tìm hiểu các đối tượng tham gia trong hoạt động này, bao gồm người bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh.

7. Thủ tục và quy trình bảo lãnh ngân hàng 2023

Để tiếp cận bảo lãnh ngân hàng, cần phải hiểu quy trình và thủ tục cần làm. Dưới đây là quá trình thực hiện:

 1. Chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh ngân hàng bao gồm đơn bảo lãnh, hồ sơ pháp lý, hồ sơ mục đích, hồ sơ tài chính doanh nghiệp và hồ sơ bảo đảm.
 2. Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định để đánh giá năng lực tài chính, năng lực pháp lý và tính khả thi của dự án. Nếu hồ sơ được chấp thuận, ngân hàng và khách hàng sẽ ký hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh.
 3. Ngân hàng thông báo thư bảo lãnh cho người nhận bảo lãnh.
 4. Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh nếu xảy ra rủi ro.
 5. Ngân hàng yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính như trả gốc, lãi và các phí liên quan.

8. Cách tính phí bảo lãnh ngân hàng

Phí bảo lãnh ngân hàng là một loại chi phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng vì đây là dịch vụ. Phí bảo lãnh được tính theo tỷ lệ phí:

Phí bảo lãnh = Số tiền bảo lãnh * Mức phí * Thời gian bảo lãnh

Trong đó:

 • Số tiền bảo lãnh là số tiền mà ngân hàng cam kết trả thay cho bên được bảo lãnh nếu xảy ra rủi ro.
 • Mức phí (%) được quy định cho từng loại hình bảo lãnh, từng ngân hàng và từng quốc gia.
 • Phí bảo lãnh được tính trong phí dịch vụ chung của ngân hàng và đóng góp vào lợi nhuận của ngân hàng.

Thông qua bài viết này, Túi đỏ hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ bảo lãnh ngân hàng là gì và tầm quan trọng của dịch vụ này. Đừng quên lựa chọn ngân hàng phù hợp để bảo lãnh trong trường hợp cần thiết.

Biên soạn bởi www.redbag.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.