Bảng cân đối kế toán những điều bạn cần biết

Nếu bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, chắc hẳn bảng cân đối kế toán không còn xa lạ với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu hoặc chưa biết nhiệm vụ của nó, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, thể hiện hiệu suất tổng thể của tài sản cũng như nguồn tạo ra tài sản của một đơn vị tại một thời điểm nhất định (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm).

Bảng cân đối kế toán cho người mới

Bảng cân đối kế toán phải thể hiện rõ ràng:

 • Tài sản cố định của công ty (những gì doanh nghiệp có).
 • Tài sản hiện tại (những gì doanh nghiệp cho nợ).
 • Nợ ngắn hạn (doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn).
 • Nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Dựa vào bảng cân đối kế toán, người xem có thể hiểu được toàn bộ tình hình tài sản hiện có của công ty theo cơ cấu nguồn hình thành và kết cấu của loại tài sản đó.

Đồng thời, bảng cân đối kế toán giúp người sử dụng đánh giá tổng quan tình hình tài chính của công ty, từ đó có thể đề xuất rõ ràng các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả tránh thất thoát.

Cấu trúc của bảng cân đối kế toán

Dựa trên nguyên tắc kế toán “tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn”, bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản và nguồn vốn.

Phần tài sản

Về tài sản, có tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Các loại tài sản trong phần này được sắp xếp theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần, với tài sản có tính thanh khoản cao hơn sẽ được sắp xếp trước.

Tài sản ngắn hạn

 • Vốn bằng tiền
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Khoản phải thu
 • Sản phẩm trong kho

Tài sản dài hạn

 • Phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Đầu tư xây dựng dở dang
 • Đầu tư tài chính dài hạn

Phần nguồn vốn

Đối với phần nguồn vốn, bao gồm vốn nợ (nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) và vốn chủ sở hữu. Trong đó:

Nợ phải trả: ngắn hạn

 • Các khoản vay ngắn hạn
 • Vốn chiếm dụng

Nợ phải trả: dài hạn

 • Khoản vay dài hạn
 • Nợ dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu thu được

 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Các quỹ không chia trích lập từ lợi nhuận
 • Lợi nhuận chưa phân phối

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Khi bạn đã tìm hiểu bảng cân đối kế toán là gì cũng như tham khảo bảng kết cấu kế toán, dưới đây là những chia sẻ về ý nghĩa mà bảng cân đối kế toán mang lại.

Đối với phần tài sản

 • Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của công ty.
 • Về mặt kinh tế: Các số liệu trong bảng cân đối kế toán ở phần tài sản phản ánh quy mô và các loại tài sản của công ty tồn tại dưới dạng vật chất hay phi vật chất.

Từ đó, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán đối với phần tài sản giúp nhìn nhận tổng quan về quy mô nguồn vốn cũng như mức độ phân bổ sử dụng vốn của tổ chức.

Đối với phần nguồn vốn

 • Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của tổ chức. Từ đó cho biết doanh nghiệp cần phải trả bao nhiêu khoản nợ. Đồng thời, nó cũng cho các chủ nợ biết giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của công ty.
 • Về mặt kinh tế: Các số liệu trong phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán thể hiện cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được huy động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đó, nhà đầu tư có khả năng đánh giá một cách khách quan khả năng tự chủ tài chính của công ty cũng như khả năng chịu rủi ro tài chính của công ty.

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

Trên bảng cân đối kế toán, các mục Tài sản và Nợ phải trả cần được giải thích riêng biệt là ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào độ dài của chu kỳ bán hàng bình thường của công ty, như chi tiết bên dưới:

Đối với công ty trong vòng 12 tháng

 • Đối với công ty có chu kỳ kinh doanh thông thường là 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân loại thành ngắn hạn và dài hạn theo các điều kiện sau:
 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi và thanh toán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc xử lý từ hơn 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm được phân loại là dài hạn.

Đối với doanh nghiệp trên 12 tháng

 • Đối với công ty có chu kỳ bán hàng thông thường dài hơn 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân loại thành ngắn hạn và dài hạn theo các điều kiện sau:

Bảng cân đối kế toán: Những điều cần biết

 • Bảng cân đối kế toán tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh thông thường được phân loại là tài sản ngắn hạn;
 • Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong thời gian dài hơn chu kỳ kinh doanh thông thường được phân loại là tài sản dài hạn.

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về Bảng cân đối kế toán: Những điều cần biết. Hi vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua bài viết này.

Mỹ Phương – Tổng hợp & biên tập

Tài liệu tham khảo: EzCash.vn, EZCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.