Video bài tập tính độ co giãn của cầu theo giá

Hãy tưởng tượng bạn đang kinh doanh một mặt hàng và muốn hiểu về sự biến đổi của cầu hàng theo giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ số co giãn cầu theo giá của một hàng hóa.

Hệ số co giãn cầu tại 3 mức giá

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về một hàng hóa A có hàm số cầu như sau: Q=-2*P+120 (có thể viết thành P=-1/2Q+60).

 1. Để xác định hệ số co giãn của cầu tại 3 mức giá P= 50, P=60 và P=70, ta thay thế các giá trị này vào công thức E­D=a*P/Q. Kết quả là:
  • Với P=40, ta có E­D=-2.
  • Với P=30, ta có E­D=-1.
  • Với P=20, ta có E­D=-1/2.

Nhìn vào kết quả trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng khi mức giá càng cao thì mức độ co giãn cầu càng lớn.

 1. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu xem người bán nên tăng hay giảm giá để tăng doanh thu tại ba mức giá này.
  • Với P=40, E­D=-2. Vì |ED|>1, tức là cầu co giãn nhiều tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán nên giảm giá để tăng doanh thu (theo lý thuyết).
  • Với P=30, E­D=-1. Vì |ED|=1, tức là cầu co giãn đơn vị tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán nên giữ giá để giữ doanh thu ở mức cao nhất (theo lý thuyết).
  • Với P=20, E­D=-1/2. Vì |ED|<1, tức là cầu co giãn ít tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần tăng giá để tăng doanh thu (theo lý thuyết).
Xem thêm:  Giờ Làm Việc Của Các Ngân Hàng Ở Việt Nam: Giới Thiệu Mới Nhất

Như vậy để tăng doanh thu, người bán cần biết mặt hàng của mình có tính chất co giãn nhiều hay ít trước khi quyết định giảm hay tăng giá.

Tính hệ số co giãn cầu theo giá

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ khác về một mặt hàng A. Đã được khảo sát và ước lượng rằng khi giá của mặt hàng A là 20.000 đồng/kg, lượng cầu là 300 tấn. Nếu giá A tăng lên 25.000 đồng/kg, lượng cầu hàng A sẽ giảm xuống còn 280 tấn.

Tin tài trợ
 1. Để tính hệ số co giãn cầu theo giá của mặt hàng A trong khoảng giá dao động trên, ta sử dụng công thức E­D=ΔQ/ΔP * P/Q. Thay các số liệu vào công thức, ta tính được:

  • E­D = -0,31.
 2. Kết quả trên cho thấy mặt hàng A có giá trị tuyệt đối của hệ số co giãn cầu theo giá nhỏ hơn 1, thể hiện cầu co giãn ít theo giá. Điều này có nghĩa là lượng cầu ít nhạy cảm với sự thay đổi của giá. Dựa trên kết quả này, chúng ta có thể kết luận rằng mặt hàng A thuộc nhóm hàng thiết yếu.

 3. Với kết quả này, người bán có nên tăng giá để tăng doanh thu? Tùy thuộc vào mục đích và tình huống cụ thể của người bán. Tuy nhiên, vì mặt hàng A có cầu co giãn ít theo giá, việc tăng giá có thể không đạt được hiệu quả cao trong việc tăng doanh thu.

Mời bạn truy cập EzCash.vn để tham khảo đầy đủ Bài tập Kinh tế vi mô có lời giải – Hệ số co giãn cầu theo giá!

Đánh giá bài viết
Quảng cáo