Author: Phạm Nương Nương

Với 02 năm làm trong lĩnh vực cho vay tài chính của một ngân hàng lớn tại Việt Nam. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích về tài chính!