Author: Hoài Lam

Xin chào, mình là Hoài LAm. Sở thích của mình là Thích đọc sách, đi du lịch, đam mê tìm hiểu về thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước.